Základní škola T. Stolzové

  Kostelec nad Labem

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

INFORMACE K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Zápis do 1. ročníku ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve středu 12. DUBNA 2023 od 14:00  do 18:00  v budově školy-ulice T. G. Masaryka čp. 89.

K zápisu je nutná ONLINE REGISTRACE, kterou je možné provést na webových stránkách školy - www.zstskostelec.cz

Náhradní termín, pokud se ze závažných důvodů nemohou zákonní zástupci dostavit, bude stanoven po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

 

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců  v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

 V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

 1. budou přijaté děti s uděleným odkladem školní docházky pro šk. rok 2022/2023 a s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

2. budou přijaté děti narozené v období 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

Dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) budou přednostně přijaty do budoucích 1. tříd děti ze spádové oblasti školy, kde mají TRVALÉ BYDLIŠTĚ.

U dětí, které nemají místo trvalého pobytu ve spádové oblasti školy, může ředitelka školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií jí stanovených k přijetí.

K ZÁPISU JE NUTNÉ DONÉST:

      RODNÝ LIST DÍTĚTE

      OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

      VYTIŠTĚNOU, VYPLNĚNOU A PODEPSANOU  ŽÁDOST Z REGISTRACE

 Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je ideální, když tak učiní písemně v den zápisu, na který rovnou přinese doporučení z PPP či SPC a od dětského nebo odborného lékaře. O odklad povinné školní docházky je možné požádat nejpozději do 30. 4. 2023.

 Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

V Kostelci nad Labem 10. 3. 2023                                                                                   Mgr. Jaroslava Glaserová DiS.,  ředitelka


Evropský den hudební výchovy

Ve středu 15.3. se všechny třídy prvního stupně naší školy sešly, aby společně oslavily Evropský den hudební výchovy přehlídkou lidových písní, které si pro tuto příležitost nacvičily. Každá třída zpívala jinou písničku, některé děti  dokonce tančily nebo hrály na hudební nástoje. Zazněly písničky Kalamajka, Vdávalo se motovidlo, Já jsem muzikant, Holka modrooká, Když jsem já sloužil, Pásla ovečky, Já do lesa nepojedu, Okolo Frýdku, Kdyby byl Bavorov, Boeleslav, Boleslav, Kdybys měla má panenko a Šla Nanynka do zelí. Všechny písničky se povedly a maminky, tatínkové, babičky i ostatní si některé budou moci poslechnout naživo při vystoupení dětí z naší školy na Setkání Kostelců v červnu. 


fotky zde

Levá pravá levá? Co to vlastně je? My už to víme!

V rámci dopravní výchovy měli žáci druhých tříd besedu na téma: chodec, účastník silničního provozu. Za pomoci projektu BESIP a městské Policie Neratovice byli žáci seznámeni s pravidly, kterými se musí řídit chodci na komunikacích, jak přecházet přes přechod, jak funguje semafor, a jak “být vidět”. Žáci se již od začátku aktivně zapojovali do diskuse, a jejich aktivita byla na konci náležitě odměněna. Každý si z besedy odnesl plno nových vědomostí, a také dárečky v podobě reflexního náramku a přívěsku na aktovku.

Děkujeme, 2.A, 2.B, 2.C. 


Cesta do pravěku

Předmětem učiva vlastivědy ve čtvrtém ročníku je dějepisná část, kdy se děti poprvé seznamují s historií a naší minulostí. Abychom si tento úvod do dějepisu zpestřili, nasedli jsme do stroje času a vydali se do období lovců mamutů. Cestou jsme se dozvěděli o nástrojích, životě a způsobu obživy pravěkých lidí, vyrobili jsme si Věstonickou venuši, zahráli jsme si na jeskynní malíře, zjistili jsme, že mamuti se nelovili do vykopané jámy, a že pes je nejstarší ochočené zvíře na světě.  


Šachový turnaj

Dne 7.3.2023 se čtyři žáci prvního stupně  a šest žáků druhého stupně naší školy zúčastnilo šachového turnaje v DDM Neratovice (okresní kolo ZŠ). Porovnali svoje šachové zkušenosti s žáky z šachového klubu v Kralupech na Vltavou, v Mělníku a v Odolena Vodě. Žáci druhého stupně se umístili na 5. místě a žáci prvního stupně na 3. místě. Všem bych touto cestou chtěla poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy. 

M. Přibyová


Přerušení provozu školní družiny v době jarních prázdnin

V době jarních prázdnin 13. 2. - 17. 2. 2023 bude provoz školní družiny přerušen z důvodu malého zájmu. Provoz ŠD bude znovu obnoven 20. 2. 2023 v obvyklém režimu. 

Skřivánek 2023

Dne 27. 1. se uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže SKŘIVÁNEK pro žáky 1. stupně. Soutěže se zúčastnilo 16 žáků.

Na 1. místě se umístili František Vondráček a Ondřej Vítek.

Na 2. místě se umístila Rozálie Kalinová.

Na 3.  místě se umístila Stella Žembery.

Vítězové získali věcné ceny a všichni účastníci jako poděkování dostali sladkou odměnu.

Vítězům blahobřejeme a všem ostatním děkujeme za účast.

Jídelna Na Marjánce - změna umístění kanceláře

Od pátku 27.1. 2023 dochází ke zrušení kanceláře jídelny v budově Základní školy.

Od pondělí 30.1. 2023 bude zprovozněna kancelář na adrese T. G. Masaryka 1124 (naproti MŠ).

Bližší informace na www.jidelnanamarjance.cz případně na telefonu 722 081 324.

                                                                                                                                                           

VLASTIVĚDA HROU – VELETRH KRAJŮ ČR


Nevíte kam jet na dovolenou? My už ano! Uspořádali jsme ve třídě Turistický veletrh krajů České republiky a už víme, jaká města nebo přírodní památky můžeme v naší vlasti navštívit. Děti měly za úkol připravit reklamní plakát a prezentaci kraje, který si vylosovaly. Na veletrhu tento region propagovat a nalákat turisty k jeho návštěvě. Každý žák dostal dětské peníze, za které si mohl koupit zájezd do oblasti, která jej nejvíce zaujala. K přípravě děti využily materiály z turistických center, které dostaly k dispozici, pracovaly s učebnicí a vyhledávaly informace na tabletech. Přestože zástupci Moravskoslezského kraje přinesli na ochutnání výborný frgál a delegace z Karlovarského

kraje pohostila návštěvníky veletrhu lázeňskými oplatky, nejvíce turistů si zakoupilo zájezd do Jihočeského kraje.


4.A     

Ptačí hodinka

Zapojili jsme se do výzkumného projektu Ptačí hodinka, která letos proběhla 6.- 8. ledna. Tato akce, která má za cíl pozorování a sčítání ptáků na krmítku, probíhala již tradičně po celé České republice. Zimní sčítání je organizováno Českou společností ornitologickou (ČSO), která zapojuje školy a širokou veřejnost, za účelem získání informací o chování zimujících ptáků a sesbírání dostatku údajů o tom, kolik ptáků se u nás vyskytuje. Prostřednictvím zážitkové pedagogiky se podporuje budování pozitivního vztahu k přírodě. Děti si vyzkoušely, jaké to je být výzkumníkem a seznámily se s nejčastějšími druhy našich ptáků.

FOTO

                                                                                                                                                          4.A      

Nové logo školy

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,

pomozte nám vybrat předlohu pro nové školní logo. V přiloženém formuláři můžete vybrat z pěti žákovských návrhů. Děkujeme všem žákům za jejich výtvarné úsilí. Formulář bude otevřen do 13.1. 2023. Hlasování se můžete zúčastnit ZDE.

Vánoční zpívání na 1. stupni

V předvánočním týdnu dne 19. 12. 2022 v 8:30 se sešly všechny třídy 1. stupně ve školní jídelně, která má díky odhlučnění příznivou akustiku, aby si společně zazpívaly vánoční koledy, popřály si bohatého Ježíška a do nového roku mnoho školních úspěchů. Naše nová velká jídelna dokázala pojmout všechny děti prvního stupně, aby si mohly před Vánoci společně zazpívat. Zpívaly jsme známé české koledy, ale nacvičili jsme i jednu koledu pocházející z Welsu s českým textem od Pavla Svobody - Zdobte domy zdobte síně. Nakonec jsme celé naše společné vystoupení zakončili světoznámou vánoční písní Rolničky, jejíž český text složil český bavič a textař Vladimír Dvořák. (Dovolím si malou zajímavost o této písni. Píseň Jingle Bells neboli Rolničky má totiž jedno zajímavé prvenství. Je to první píseň vysílaná z vesmíru, a to konkrétně 16. 12. 1965, kdy ji astronauti z modulu Gemini 6 zahráli na foukací harmoniku základně NASA). Dětem i dospělým se akce velice líbila a doufejme, že ji budeme opakovat i v příštím roce.


Ředitelské volno 22. 12. 2022 

Provoz ŠD o vánočních prázdninách

V souladu s novelou školského zákona 561/2004, Sb. vyhlašuje ředitelka školy 22. 12. 2022 ředitelské volno z provozně-organizačních důvodů. 


Tento den škola nebude zajišťovat běžně poskytované služby pro žáky školy a bude také přerušen provoz ŠD.


Provoz ŠD bude v době vánočních prázdnin z provozních důvodů přerušen. Provoz ŠD zahájí 3. 1. 2023.


13. 12. 2022

Vánoční jarmark 25. 11. 2022

Po covidové odmlce jsme mohli letos navázat na tradici vánočního jarmarku. Jedná se  o projekt k finanční gramotnosti. Jednotlivé třídy 2. stupně si obvykle v polovině listopadu naplánují výrobu vánočních výrobků včetně finančního rozpočtu. Zajistí si materiál, vlastnoručně vyrobí a v závěru prodají své výrobky. Cílem je prodat se ziskem, který se rozdělí. Polovina zisku připadne na charitativní účely a druhou polovinu si třída ponechá pro společné aktivity. Vánoční jarmark byl stejně jako v předchozích letech součástí slavnostního rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, akce města Kostelce nad Labem 25. 11. 2022. Tímto děkujeme městu za možnost realizace našeho projektu při této akci. O realizaci letošního jarmarku se zasloužili nemalým podílem všichni třídní učitelé 2. stupně. Vše pak koordinovala paní učitelka Michaela Vilhelm. Tímto jim děkuji. Celkem žáci vydělali 28 476,- Kč. Polovinu z tohoto výtěžku pak věnovali charitě. Většina tříd podpořila zvířátka, ať už v útulcích nebo poskytla finanční podporu zvířatům v nouzi. Peníze se také poslaly např. i na ekologický projekt Teamseas, který se zabývá čištěním moří od plastového i jiného odpadu. Všechny třídy projekt hodnotily velice kladně a rády by si jej znovu zopakovaly. Peníze, které si třídy ponechaly, věnují většinou jako příspěvek na společnou akci či na nákup třídních triček apod. Děkuji KPŠ, který žáky v těchto aktivitách podporuje a škole výrazně pomáhá.  Poděkování patří také všem rodičům a přátelům školy, kteří děti v jejich úsilí podporují. Věřím, že projekt byl a je velkým přínosem nejen pro žáky naší školy.

ŘŠ


Tvořivá vánoční dílna v Pro Háčkování


Třeťáci vyráběli krásné vánoční ozdoby z bavlněných přízí pod vedením skvělé a milé lektorky Báry. Děti pracovaly s pomocí návodu a i když se občas někde něco “zašmodrchalo”, všichni si odnesli krásné vánoční ozdoby v podobě stromečků. Tímto bych moc ráda poděkovala lektorce Báře i celému kolektivu firmy Pro Háčkování s.r.o. v Kostelci nad Labem za velmi milý a profesionální přístup. 


L.B. + třída 3.A

Veřejná sbírka pro handicapované pejsky

Mikulášská nadílka ve školní družině

Sníh opět nikde a Mikuláš k nám přišel po blátě, tak jako téměř každý rok. Tradicí se stalo i představení Mikuláše, čertů a andělů v podobě našich deváťáků, které si připravili pro ty nejmenší žáčky základní školy, a jako již tradičně je navštívili ve školní družině. Nechybělo nic, co k takové návštěvě patří. Čerti pouštěli hrůzu, Mikuláš domlouval. Zlobílci slibovali, že už budou poslušní a andílci utírali případné slzičky a obdarovávali děti adventními kalendáři plnými čokoládových překvapení. Na oplátku si pro ně malí šikulové připravili hezké básničky a písničky, které nacvičili ve třídách se svými vychovatelkami. 

Školní rok se mnohdy podobá tobogánu, v září společně nabereme tempo a než se rozhlédneme, jsou tu Vánoce, konec kalendářního roku a s ním i svátky plné klidu a míru. Tímto vám my všichni zaměstnanci a žáci základní školy T. Stolzové přejeme, aby vaše svátky byly klidné, plné lásky a pohody.


Fotografie z nadílky
III.A Virtuálně v elektrárně

Žáci III.A se přenesli ze školních lavic do virtuálního televizního studia skupiny ČEZ. On-line prohlídka byla zaměřena na distribuci elektřiny aneb její cestu z elektrárny až domů. Víte co je to jedle, kočka nebo soudek? K čemu slouží ptákosed? Kolik využíváme hladin napětí?

Moderátoři pořadu žáky “nabili” znalostmi a zajímavostmi o energetice. Na závěr děti soutěžily o věcné ceny. Tato netradiční forma prohlídky se celé třídě velmi líbila.


třída III.A


I.A a I.C v počernickém divadle

Poslední listopadový den byl pro 1.A a 1.C velkou kulturní událostí. Děti poprvé společně navštívily divadelní představení. Zhlédly pohádku Zahrada od Jiřího Trnky v divadle Horní Počernice.

Postavy a celková výprava byla velmi působivá, děti byly vtaženy do děje pohádky a velmi si ji užily!

Společně se těšíme na další akce v první třídě.


Mgr. Veronika Křížková

PaedDr. Iveta Vávrová

Vánoční jarmark 2022

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

dovolte nám pozvat vás na vánoční trh naší školy, který se uskuteční v prostorách školy dne 25. 11. 2022 od 17:00 při tradiční akci města - Rozsvěcení vánočního stromu.

Vánoční trh je součástí projektu zaměřeného na finanční gramotnost. Zapojeny jsou všechny třídy 2. stupně, které si pro vás vyrobily dárečky, vánoční dekorace a mnohé další. Z výtěžku každá třída daruje minimálně 50% na charitativní účely a zbytek pak použije pro své potřeby. 

Součástí akce je také vánoční vystoupení žáků 1. stupně přibližně od 17:15 na náměstí. 

Těšíme se na vaši návštěvu

Informace - čipový systém

Vážení rodiče,

 

od pondělí 14.11.2022 přechází školní družina na zkušební provoz čipového systému.

Pro oddělení 1, 2, 3, 5, 6:

Vyzvedávání dětí v obvyklých časech, tj. 12,30 – 12,40, 13,30 – 13,40, dál pak po 15. hodině.

Způsob: načtením čipu na terminálu u vchodu do školní družiny (budova čp. 289, tzv.,,Adrie“)  dostane vychovatelka zprávu, že má dané dítě odeslat do šatny a domů. Pokud není obvyklý čas, není možné dítě pomocí čipu vyzvednout. V naléhavém případě lze dítě vyzvednout pomocí zvonku jako dosud.

Kdy nelze dítě vyzvednout: Má-li kroužek nebo je-li s vychovatelkou mimo budovu.

Zároveň vás žádáme, abyste v rámci zajištění bezpečnosti dětí nevstupovali za dveře družiny.

Pro oddělení 4 (malá budova, čp. 89):

Vyzvedávání dětí v obvyklých časech, tj. 12,30 – 12,40, 13,30 – 13,40, dál pak 15 – 15,15 starým způsobem, tj. na zvonek u dveří.

Po 15,15 jsou děti převáděny do budovy školní družiny (budova čp. 289, tzv.,,Adrie“). Odtud je možné vyzvedávání načtením čipu na terminálu u vchodu do školní družiny od 15,30.

Vzhledem k plánované rekonstrukci prostoru bývalé jídelny počítáme s přesunem 4. oddělení také do budovy čp. 289.

 

Věříme, že zavedení čipového systému povede ke zvýšení efektivity práce ve školní družině a tím i ke spokojenosti rodičů.


V.B v říčanském muzeu

Ve středu 23.11. žáci třídy 5.B navštívili muzeum v Říčanech, kde si připomněli tradice Vánoc. Po přivítání a prohlídce muzea žáci shlédli krátkou prezentaci o Vánocích a následně si všichni vyrobili svoji vlastní ozdobu ve tvaru hvězdy. Před odchodem byla ještě možnost zakoupit si malé upomínkové předměty. Poté už nás čekala jen cesta zpátky na které se žáci 5. třídy shodli, že v Říčanech strávili velice příjemné dopoledne a rádi se sem někdy vrátí. 


třída V. BŘeditelské volno

V souladu s novelou školského zákona 561/2004, Sb. vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Jaroslava Glaserová, DiS. 18. 11. 2022 ředitelské volno z provozně-organizačních důvodů. 


Tento den škola nebude zajišťovat běžně poskytované služby pro žáky školy a bude také přerušen provoz ŠD.31. 10. 2022

Čtvrťáci v divadle


Divadlo Horní Počernice

V úterý 8.11. jsme byli v divadle v Horních Počernicích na představení Tatínek není k zahození. A myslím si, že to bylo super, protože vyvolávali děti, všichni viděli, bylo to pro děti a bylo to i vtipné. Hrají tam dva herci paní a pán. Poví vám příběh jedné rodiny z normálního města, ve kterém se objeví drak. Doporučuji.

Oli 4.A


Dne 8.11. jsme jeli do divadla v Horních Počernicích na divadelní hru: Tatínek není k zahození.  Bylo to velmi vtipné. Hráli tam dva herci. Hlavně se mi líbilo, že oba herci zapojovali i nás děti. Divadelní hra byla super, dala bych pět hvězdiček z pěti.

Tereza Šárová, 4.ADlabání dýní ve 4.A a 4.B


Halloween se u nás moc neslaví, i když je to svátek, jehož popularita mezi dětmi stále roste. A to nejen pro tu možnost se převléknout do strašidelného kostýmu a jít koledovat s kamarády, ale i pro to, že je možné vydlabat si svoji dýni a vytvořit si tak vlastní dýňové strašidlo. V hodinách výtvarné výchovy si žáci třídy 4. A a 4. B vyřezali vlastní „dýňáčky“ a poté si je s radostí odnesli domů, aby si mohli rozsvítit jejich vyřezané obličeje. Na další Halloween – dýňové  tvoření strašidel se všichni moc těší.

Žáci 4. A a 4. BKukuřičné bludiště IV.B


Letos bylo v Čechách otevřeno 25 bludišť na devatenácti místech po celé ČR.

Každé bludiště mělo tvar jednoho státu Evropské unie a naše třída společně se 4.A navštívila bludiště v Klíčanech, které mělo tvar České republiky. Orientovali jsme se podle jednotlivých měst, u kterých jsme hledali písmena a ty jsme poskládali a hádali tajenku. Komu se podařilo dobře vyluštit co jednotlivá slova spojuje, dostal odznáček. Celý výlet jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další.

 

Jonáš Kočí, 4.B


Máchovo jezero

Čtvrté třídy se dne 12.10. zúčastnily projektového dne u Máchova jezera. Počasí nám přálo, takže jsme si užili nejen hezkou krajinu, ale dozvěděli jsme se mnoho nového např. kdo dokáže přežít v bažině, proč kytky loví mouchy, co by tady bylo, kdyby nebylo Máchovo jezero apod.


Máchovo jezero – na jedné straně písčité pláže, na druhé bažina – močál – Swamp. Okolní lesy připomínají tajgu, kterou bychom hledali nejblíže na severu Skandinávie. Při dobrodružné cestě tímto územím  jsme vyslechli  příběh o tom, jak vznikla zdejší krajina, vyzkoušeli jsme si badatelské metody, pozorovali masožravé rostliny, ptáky i plazy.

Náklady na dopravu a odborného lektora projektu se nám podařilo pokrýt z OP VVV ŠABLONY III.

S.U.Provoz školy a školní družiny o podzimních prázdninách


V době podzimních prázdnin bude přerušen provoz kanceláře školy z organizačních a ekonomických důvodů.

Provoz školní družiny bude z důvodu malého zájmu ve dnech 26. 10 . a 27. 10. 2022 také přerušen.

zveřejněno: 25. 10. 2022

Přijímačky nanečisto na Gymnáziu F. Palackého Neratovice

Dopravní výchova pro prvňáčky a druháčky

V pondělí 3. října bylo pro naše prvňáčky a druháčky velmi zábavné. Do školy přijelo mobilní dopravní hřiště. Děti se hravou formou učily, jak se chovat na komunikacích, jak přecházet přechod pro chodce, poznávaly dopravní značky a jak funguje semafor. Největší zážitek byla jízda v elektro-autíčkách a hra na dopravní policisty.

Děti si tento den velice užily a těší se zase na příští rok!

 

Mgr.Křížková, PaedDr. Vávrová

Bleší trh ve škole

Při jednom z mnoha rozhovorů s dětmi jsem se dotázala, jak vlastně přicházejí k penězům?

Nejčastěji dávají dětem peníze rodiče jako kapesné, a to z mnoha důvodů. Jako rezervu, aby si mohlo jejich dítě koupit jídlo či pití, pokud mu nebude stačit svačina. Některé děti dostanou kapesné jako odměnu za domácí práce, jiné jako odměnu za pěkné studijní výsledky, nebo jen pro to, aby se jejich dítě naučilo správně hospodařit s penězi. Dávat dětem kapesné není však povinností rodičů. Zkusila jsem společně s dětmi domluvit akci, kde by si samy mohly vydělat nějaké peníze, přitom nepracovat, a zároveň si tak mohly uvědomit opravdovou hodnotu peněz a věcí. Uspořádali jsme poprvé v historii naší školy ,,bleší trh“. Akce byla zcela dobrovolná a děti tuto výzvu přijaly s velkým nadšením. Seznámily se s tím, jak takový bleší trh vypadá a společně jsme už jen čekali na překvapení, které jim prodej přinese. 26. září se v areálu školy bleší trh uskutečnil. Postupně se plnil prostor u hřiště a každý si na svém stánku rozmístil věci na prodej. Některé děti doprovázeli jejich rodiče, jiné přišly samy. Počasí nám naštěstí přálo. Akce trvala od 15 do 19 hodin. Děti měly na prodej mnoho zajímavých věcí a za 4 hodiny se podařilo všem zúčastněným prodávajícím vydělat bezmála devět a půl tisíce korun, což byl pro nás neuvěřitelný a velmi příjemný výsledek. Akce měla velmi pozitivní ohlas nejen u dětí a jejich rodičů, ale i kolemjdoucích kupujících. Společně jsme se dohodli, že bychom si tento způsob prodeje rádi zopakovali. Doufejme, že se nám to podaří.

Radka Kostková

Kurz plavání na 1. stupni

Letošní rok začal pro některé třídy plaveckým kurzem. Žáci 3. A a 4. A již od 6. září každé úterý odjíždí do plaveckého bazénu v Neratovicích, kde tráví dvě hodiny výukou plavání. Po první hodině, kdy byly děti rozřazeny do družstev, bylo hned jasné, že všichni jsou velice dobří plavci. Po plavecké výuce mají děti vždy chvilku času na volnou zábavu, kterou je možné strávit na tobogánu, ve vířivce nebo volnou hrou v bazénu. Chtěla bych velice poděkovat za skvělý přístup lektorek jak k výuce, tak i k dětem.

Bc. Michaela Stehlíková


Činnosti v přírodě na 1. stupni

Činnosti v přírodě na 1. stupni

V pátek 30.9. se konal na 1. stupni naší školy den „činností v přírodě“. Počasí nám přálo a po hodině dopravní výchovy, kde jsme si připomněli první pomoc při nehodě a oprášili znalosti  o křižovatkách, jsme se všichni vydali do přírody na poznávání listnatých a jehličnatých stromů. Cestou žáci zdolávali překážky různé obtížnosti, luštili zprávu napsanou morseovkou, zvládli pochod v útvaru a vydrželi několik minut v naprostém tichu. Nálada byla výborná a cesta utíkala stejně jako písničky, které si naši žáci vesele zpívali při návratu do školy. Těšíme se na další společné akce.

Třída V.BDen evropských jazyků

Dne 26. 9. proběhl na druhém stupni naší školy projektový den s názvem "Den Evropských jazyků". Na úvod dne si zástupci jednotlivých tříd vylosovali stát, který se poté snažili poznat pomocí pěti smyslů. Žáci měli za úkol vytvořit mapu svého státu, kam vypisovali, co mohou vidět, slyšet, cítit, ochutnat a na co si mohou sáhnout. Druhým úkolem bylo natočit krátké video, kde nás žáci pozdravili v daném jazyce a předvedli nám základní slovní zásobu, například: čísla, názvy národních pokrmů atd. 

Zpestřením celého dne byla návštěva agentury AFS, která zprostředkovává výměnné pobyty mezi studenty. Žáci se dozvěděli, jak agentura funguje, co je potřeba udělat, aby mohli vycestovat, případně aby mohla rodina hostit zahraničního studenta. Zároveň si v praxi vyzkoušeli své znalosti anglického jazyka se dvěma studentkami z Itálie, které v současnosti studují na českých středních školách. Největší zděšení panovalo v očích žáků, když se dozvěděli, že v Itálii se chodí do školy i v sobotu :D Celkově se projektový den velmi vydařil a žáci si ho patřičně užili.

Galerie z projektového dne


Bleší trh pod širým nebem


Rozhodnutí o přijetí do školní družiny na školní rok 2022/2023

(klikem otevřete)

22/23 rozhodnutí o přijetí do ŠD.pdf

Rozmístění učeben pro školní rok 2022/2023

Budova č.p. 89 "malá budova"


Budovy č.p. 288

Budova A

Budova B


Informace k organizaci začátku školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 1.9.2022 a v pátek 2.9.2022 začíná vyučováí v 8,00 v kmenových třídách, skončí po 4. vyučovací hodině, tj. v 11,40.

Vyučování v prvním ročníku začne v 8,00 na ,,malé budově", tj. ulice T.G.M čp. 89. Paní učitelky se dětem budou věnovat první hodinu. Pak si děti přeberou vychovatelky školní družiny a pro rodiče proběhne informační schůzka. V pátek 2.9. budou mít prvňáčci 2 vyučovací hodiny, tj. do 9,40 hod. Pak mohou v doprovodu rodičů odejít domů, nebo je vychovatelky převedou do školní družiny. Pokud budou prvňáčci zůstávat ve školní družině, je vhodné, aby měli zaplacený oběd nebo s sebou svačinu a pití.

Od pondělí 5.9.2022 bude výuka probíhat dle platného rozvrhu hodin​, který bude zveřejněn nejpozději 31.8.2022. 

Letní provoz školy

Letní provoz 

11. 7. - 15. 7.   8:00 - 13:00

8. 8. - 31. 8.     8:00 - 13:00

Provoz ŠD o prázdninách

přihlášení do ŠD na školní rok 2022/2023

Provoz školní družiny bude v červenci a v srpnu přerušen z personálních důvodů.

Přihlašování do školní družiny proběhne v pracovních dnech od 25. 8. do 31. 8. v budově školní družiny od 12:00 - 15:00 u vedoucí p. vychovatelky Z. Susové.

informace o ŠD zde

Rozloučení páťáků

Na závěr ukončení školní docházky na prvním stupni si žáci z 5.B zahráli pohádku Sůl nad

zlato aneb Byl jednou jeden král. Děti si pohádku velmi užily, vystoupení se jim moc povedlo.

Z vybraného vstupného měli děti zpestřený konec školního roku - bowling, zmrzlina, pizza,...

A nyní se mohou radovat ze zasloužených prázdnin.

S.U.

fotky

Mezinárodní den dětí 2022

Letošní dětský den vyšel na 1. června a přál nám nejen kalendář, ale i počasí, organizační podmínky a nálada. Organizaci zajišťovali pedagogové prvního stupně za vydatné pomoci žáků 9. A, kteří spravovali jednotlivá stanoviště; své role rozhodčích se ujali velmi zodpovědně. No, a o skvělou náladu se postarali žáci prvního stupně svým soutěžním nadšením. Jako každý rok, i letos proběhla řada soutěží zaměřených na zručnost, sportovní výkon, přesnost a pozornost i na schopnost improvizovat. Soutěže byly připraveny tak, aby se většiny z nich mohly zúčastnit i děti se zdravotním omezením.

Největší “rvačka” byla jako obvykle o “přechod řeky” (skupina tří dětí přesunuje kartony, na nichž stojí, tak, aby na nich překonala vymezenou trasu) a řezání koleček z polínka spolu se zatloukáním hřebíků. U těchto aktivit jsme si také všichni užili nejvíc zábavy. Nešikům ochotně radili i trochu pomáhali rozhodčí z řad deváťáků, takže slziček z neúspěchu bylo minimum. Klání vyvrcholilo miniturnajem ve vybíjené, jehož se účastnili žáci třetích až pátých ročníků. Letos nás bylo poněkud méně, protože část dětí byla na škole v přírodě (kde si uspořádaly vlastní dětský den). Mělo to však i určitou výhodu - týmy si víc zahrály. Děti se do hry vložily s takovou vervou, že jsme málem nestihli oběd. Den, či spíše dopoledne, jsme ukončili slavnostním nástupem s vyhlášením vítězů a - jak jinak - rozdáním drobných sladkých odměn.

Letos prostě všechno vyšlo suprově a užili jsme si to i my, dospělí.

fotky

Projektový den - III.A

Poslední květnový týden jsme si udělali ve třídě projektové vyučování a celý týden jsme se učili

netradiční formou. Každý den jsme se věnovali nějakému tématu z mnoha úhlů. Hravou formou jsme

se podívali do historie, vyzkoušeli si práci paleontologů, procvičili si logické myšlení i finanční

gramotnost. Jednotlivá zadání přirozeně propojovala předměty, které jsou normálně vyučovány

odděleně. Pracovali jsme převážně ve skupinách. Díky tomu jsme se učili spolupráci, respektu a

naslouchání ostatním. Celý týden jsme zpracovávali určité komplexní úkoly, při kterých jsme si ani

neuvědomovali, že se učíme.


Žáci III.A

fotky

Projektový den - 80 let od událostí roku 1942


 Projektový den jako připomenutí 80 let od roku 1942

Osmdesát let staré příběhy k nám stále promlouvají s neutuchající naléhavostí. Jednou z klíčových událostí tohoto roku byl atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Žáci si během projektu měli připomenout nejen velké historické události, ale hlavně osudy obyčejných lidí s jejich neobyčejnou statečností. Pro naše žáky to znamenalo také připomenutí si čtyř zdejších učitelů – Jaroslava Lafka, Jaroslava Vančury, Františka Zeyvala a Anny Stehlíkové, kteří byli v důsledku těchto událostí popraveni v koncentračních táborech. Projektový den vypukl v pátek 10.6., ale se samotnou přípravou se započalo mnohem dříve. Celé druhé patro budovy se totiž proměnilo ve výstavní síň plnou informací, obrazových materiálů i dobových předmětů. Podařilo se zde vytvořit i improvizovanou kryptu, zajistit dobový bicykl i makety zbraní. Po slavnostním zahájení za přítomnosti vedení školy i města následovalo důstojné uctění památky zesnulých učitelů minutou ticha a následné započetí činnosti žáků v jednotlivých badatelnách. Žáci pracovali v pěti různě tematicky zaměřených skupinách. Při práci mohli využívat informace z kronik, odborné literatury, pracovali s online zdroji, filmovými ukázkami, recepty atd. Výstupem z jednotlivých badatelen byl podle rozhodnutí skupin komiks nebo výtvarně zpracovaná koláž. 


A jak projekt vnímali aktéři?

Několik týdnů jsme jako žáci 2. stupně připravovali projekt ,,80 let od roku 1942’’. 

Pár dnů před projektem jsme byli rozděleni do pěti skupinek - Atentátníci, Odboj, Protektorát,

Život v protektorátu a Protektorátní kuchyně. Zároveň jsme byli seznámeni s podstatou

projektu.

V pátek 10.6. jsme dorazili na 2. patro, kde jsme přečetli úvodní řeč pro pana starostu

a obeznámili ho s naší prací. Následně se žáci rozutekli do svých badatelen a začali bádat.

Naším úkolem bylo vytvořit komiks nebo koláž na téma naší skupiny. V protektorátní kuchyni

se mezitím vařila dobová jídla, která jsme mohli během dne ochutnávat - bramborové,

pšeničné, křesné a ořechové placky a vynikající maková bábovka.

Celá chodba byla tematicky vyzdobena. Měli jsme možnost vyrobit si repliku bomby

podle Kubiše, obvázat Gabčíkovi nohu či vytvořit si falešné doklady.  Atmosféru celému

projektu dodávaly i naše dobové outfity. 

Projekt jsme představili prakticky celé škole. Dokonce se na nás přišla podívat i dcera

pana učitele Vančury, který byl jednou z obětí nacistického režimu. Tímto projektovým dnem

jsme uctili památku učitelů zdejší školy, kteří za naši budoucnost položili život. 

B. Fišerová, N. Marková, M. Černkovič


Den jsme začali uctěním památky zesnulých učitelů. Pak jsme se ve skupinách

odebrali do svých badatelen a začali pracovat. Naším tématem byl Protektorát Čechy a

Morava. V naší skupině pracovalo 12 lidí a již dopředu jsme si rozdělili práci, aby každý

dělal věci, které ho zajímají a baví. Vytvořili jsme pro ostatní žáky tabuli s

přehlednými informacemi. Během dne jsme mohli navštívit i jiné badatelny či stanoviště.

Mohli jsme prozkoumat kryptu, protektorátní kuchyni i s ochutnávkou, zkusit výrobu bomby,

falešných dokladů, odpočinout si ve čtenářském koutku. Myslíme si, že to bylo zábavné

získávání vědomostí a všichni si to užili.

A.Vaňková, T.Kořánová


Při příležitosti výročí 80 let od operace ANTHROPOID proběhl na toto téma

projektový den. V naší badatelně na téma „Atentát“ jsme společně s osmáky vytvořili projekt

mapující události od 27. května až do 18. června 1942.

Ač to tak nevypadá, tak toto téma je tak obsáhlé, že jsme si ho museli rozdělit podle

klíčových událostí. Zabývali jsme se přípravou a provedením atentátu, ukrýváním parašutistů,

zradou Karla Čurdy, smrtí v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje a vypálením Lidic a

Ležáků. K tomuto tématu jsme získali tolik materiálu, že nakonec nebylo možné vše použít.

Téma se nám podařilo stručně a přehledně zpracovat. 

Jsem ráda, že jsme se tomuto tématu věnovali, protože je to významná událost historie

naší země a měli bychom si ji připomínat. 

M. Kováčová


Projektový den na operaci Anthropoid obsahoval i badatelnu „Protektorátní

kuchyně“. Pokusili jsme se zde vařit podle receptů z brožury „Vaříme z přídělů“. Zkoušeli

jsme recepty na bramborové placky, křesné placky, makovou bábovku, ořechové placky a

pšeničné placky. Jídla jsme pak nabízeli ostatním k ochutnání. Nečekali jsme ale, že jim jídla

budou tak chutnat, že vše zmizí do pěti minut. Naše skupina celkově pracovala skvěle. Jeli

jsme na sto procent, abychom všechno stihli. Navzájem jsme si pomáhali a šlo nám to

společně skvěle. Taky nám moc pomohly paní učitelky. Den jsme si společně moc užili. Moc

nás to bavilo. 

S. Veselá, A. Procházková


Naše badatelna „Život v protektorátu“ zpracovala poskytnuté materiály jako časovou

osu. Všechny události jsme srovnali podle toho, jak šly za sebou a následně je nalepili na

karton. Vznikla vlastně taková kniha. Během práce jsme si navodili dobovou atmosféru

hudbou z těchto let a práci jsme si skvěle užili.

E. Tlustošová, S. Pavlíková


Historii si připomínáme, abychom se z ní poučili. A v tomto případě si snad z projektu

všichni nějaké poučení odnesli. Zlatým vyvrcholením celé akce bylo setkání žáků s dcerou

pana učitele Vančury. Na setkání s touto noblesní dámou s nekonečným optimismem a její

milé vyprávění nezapomene nikdo z přítomných. Moc jí za návštěvu a nám věnovaný čas

děkujeme.

Vedoucí projektu L. Zemanová

 

fotky


Projektový den

V roce 2022 si připomínáme 80 let od událostí roku 1942.

Projektový den

V roce 2022 si připomínáme 80 let od událostí roku 1942.

 

 

Projektový den se koná v pátek 10. 6.ve druhém patře naší školy od 8:00 do 12:35. Po úvodním zahájení a uctění památky učitelů zdejší školy, kteří byli členy odboje a zemřeli nebo byli popraveni v koncentračních táborech v roce 1942, se přesuneme do badatelen a vydáme se za cestou poznání 80 let starých událostí, které zasáhly do života všech. Projekt je primárně určen pro žáky 8.-9. ročníků, kteří jsou rozděleni do 5 tematicky rozdělených skupin

V badatelnách 1 - 5 budeme pracovat s kronikou, odbornou literaturou, online zdroji, filmovými ukázkami, dobovými recepty… .

 

Na určené téma vytvoříme komiks nebo koláž. V protektorátní kuchyni uvaříme podle receptů z brožury “Vaříme z přídělu”.

Prožijeme den s Anthropoidem a projdeme si cestu od seskoku Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše až do krypty v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.Zkusíme si "vyrobit" bombu podle Jana Kubiše, ošetřit Gabčíkovu zraněnou nohu nebo vyrobit falešné doklady. V rámci projektu si budeme moci prohlédnou výstavu s rekvizitami vypůjčenými i vyrobenými žáky 6.-9. ročníků. Najdeme zde i čtenářský koutek. Seznámíme se s dobou heydrichiády let 1941 a 1942. Co byla první a druhá heydrichiáda, stanné právo? Jak lidé žili běžné životy? Jak se oblékali? Jak vařili? Tyto a další otázky se pokusíme vybádat a zodpovědět. Připomeneme si nejen osudy Gabčíka, Kubiše a dalších výsadkářů, ale také osudy “neviditelných” hrdinů, bez kterých by se naše dějiny ubíraly zcela jistě jiným směrem.

Badatelny:

1.badatelna - Protektorát

2. badatelna -  Život v Protektorátu

3. badatelna - Odboj

 4.badatelna - operace Anthropoid (Atentát)

 5. protektorátní kuchyně s ochutnávkou jídel, které připraví naši žáci podle receptů hospodyněk Protektorátu Čechy a Morava

 

praktický okruh “Po stopách Gabčíka a Kubiše - od seskoku po smrt v kryptě".

 

 

Cílem projektu je seznámit žáky s událostmi v Protektorátu s důrazem na rok 1942:

 

- Protektorát, život v něm

- odboj, učitelé Kostelecké školy

- atentát na R. Heydricha

- prezentace badatelské činnosti žáků 6.-7. ročníkům, učitelům a dalším zájemcům

- výstava pro rodiče 

 

 Koncert pro žáky

4. květen byl pro žáky naší školy dnem hudby. Navštívili nás hudebníci netradiční Cimbálové muziky Réva. Pokud někdo ví, jak vypadá cimbál, těžko si představí, jak může vypadat koncert pro žáky obou stupňů základní školy. A přesto bylo vidět dětské nadšení. Seskupení muzikantů hrajících na „lidové“ hudební nástroje, v hlavní roli na cimbál, se podařilo rozezpívat celý sál.


Zazněly klasické „lidovky“, populární skladby, a dokonce neskutečná úprava vážné hudby, konkrétně, Smetanovy Vltavy. Jak sami muzikanti o sobě píšou: ,,Cílem našeho koncertu je představit cimbálovou muziku tak, jak ji neznáte. Přiblížit ji i těm posluchačům, kteří by si k ní jen stěží hledali cestu a kteří poslouchají převážně jiné hudební žánry. Zábavnou formou, vtažením žáků do děje a střídáním různých hudebních žánrů (folklor, filmová hudba, jazz, rock, klasická hudba a country) chceme ukázat, že cimbálová muzika není jen přežitkem minulých generací, ale že dokáže oslovit a pobavit také dnešní mladou generaci a stále má co nabídnout, a to vše na klasické hudební nástroje - cimbál, housle kontrabas, klarinet a saxofon.“


Při pohledu na rozesmáté děti, které nadšeně zpívaly a tančily, lze jen konstatovat: děkujeme, a někdy opět na viděnou.

​RK

 

fotky 


Škola v přírodě Kořenov

Ve dnech 29.5. - 3.6. 2022 se zúčastnily třídy 1. B, 2.A,B a 5.B školy v přírodě v Kořenově v hotelu Kořínek.

Kromě jednoho dne nám přálo počasí a mohli jsme trávit čas venku. Děti zvládly výšlap na rozhlednu Štěpánka, vydali jsme se do lesoparku U Čápa, kde bylo velké, krásné hřiště, ze kterého byly nadšené všechny děti, od páťáků až po prvňáčky.


Starší děti se byly podívat v bunkrech z 2. světové války, kde se jim věnovali zkušení průvodci. Den dětí jsme oslavili sportovními soutěžemi a “bojovkou”, kterou připravili páťáci, kterým takto ještě jednou děkujeme. Při bojovce děti plnily úkoly z vědomostí o přírodě, z dopravní výchovy a také zvládnutí první pomoci.


Největší radost přišla při udělování odměn nejen za soutěže, ale také za chování a dodržování pořádku v pokojích. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří nám přispěli na odměny bonbony, dárečky a reklamními předměty. Děti z nich měly velkou radost.

Dětem se pobyt moc líbil a už přemýšlejí o další škole v přírodě příští rok. Tak snad také vyjde.

 

                                                                                           vedoucí švp I.N.

fotky


“Řidičský průkaz” cyklisty

“Řidičský průkaz” cyklisty


V letošním školním roce absolvovaly čtvrté třídy naší školy několik lekcí dopravní výchovy, vedených zkušenými instruktory “BESIP”. 

Při výuce se děti seznámily podrobněji s pravidly provozu na silnicích, s povinnostmi cyklisty  a s pravidly poskytování první pomoci; navázaly tak na hravou formu výuky z nižších ročníků. Při výuce vyslechly přednášky, shlédly videa a vyzkoušely si  znalost dopravních značek prostřednictvím hry. Lektoři BESIPu rovněž zodpověděli spoustu otázek.

Dopravní vzdělávání našich žáků bylo završeno zkouškou způsobilosti pro získání “Průkazu mladého cyklisty”. Ten opravňuje velmi mladé cyklisty (od deseti let věku) k samostatnému pohybu po dopravních komunikacích bez doprovodu dospělé osoby.

 

Přednášky proběhly ve třídách naší školy a klání o průkaz pak 

24. května 2022 na Dopravním hřišti Čelákovice v areálu integrovaných škol (ZŠ, gymnázium, MŠ). Zkouška se skládala

z písemné a praktické části, kdy žáci museli v písemném testu prokázat teoretické znalosti dopravních předpisů a dalších pravidel chování na dopravních komunikacích a v praktické části provedené jízdou na kole “ulicemi” dopravního hřiště také schopnost zvládnout vlastní jízdu na kole a pohybovat se na něm bezpečně po silnici.


Jak si naši vedli, jsme se dozvěděli minulý týden, kdy ti úspěšní obdrželi průkazy.

 

Lenka Platzerová

 

fotky 


Škola v přírodě Benecko, hotel Žalý

Všichni v pořádku dorazili na místo, nikomu nebylo špatně. Děti byly ubytovány a hned zasedly k obědu. Všichni posílají pozdravy. 

Informativní schůzka rodičů budoucích prvních ročníků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovolujeme si vás pozvat na informativní schůzku, která se uskuteční dne 23. 6. 2022 od 16:30 v jídelně školy.


ŠVP KOŘENOV

Neděle 29.5. 

Všichni jsme dojeli v pořádku, děti jsou na pokojích a právě se chystáme na oběd. Po poledním klidu prozkoumáme okolí. Počasí nám zatím přeje, je chladněji než v Kostelci, ale neprší. Zdravíme Vás, zatím žádné slzičky :-) .

Pondělí 30.5.

Přestože jsme se probudili do deštivého dne, stihli jsme krátké procházky v okolí, vyzkoušeli jsme tělocvičnu v přízemí chaty, napsali deníky, děti si zahrály divadlo a ještě zbyl čas na společenské hry. Zítra se chystáme na vrch Hvězda, kde se nachází rozhledna Štěpánka.

Úterý 31.5.

Dnes bylo krásné počasí. Výlet na rozhlednu Štěpánku se vydařil, děti z páté třídy dopoledne malovaly kamínky, které po cestě na rozhlednu schovaly prvňáčkům a druháčkům. Den plný pohybu a her jsme zakončili čtením, psaním deníků a špagetami s boloňskou omáčkou.

Středa 1.6.

Den dětí jsme dopoledne oslavili sportovními soutěžemi za sladké odměny, odpoledne jsme pro děti připravili stopovanou s úkoly a pokladem v nedalekém lese. Po setmění žáci pátého ročníku prošli stezku odvahy, která se jim velice líbila. Zítra nás čeká prohlídka muzea lehkého opevnění "Na pomezí" na Tesařově.

Čtvrtek 2.6.

Dnes jsme navštívili plně vybavený bunkr v lese u Tesařova. Pan průvodce byl báječný, děti seznámil s historií a dobovým vybavením bunkru z druhé světové války. V lese jsme stavěli domečky z přírodních materiálů. Odpoledne jsme si v nedalekých Příchovicích prohlédli Maják Járy Cimrmana a prozkoumali nedaleký lesopark. Navečer děti obdržely diplomy a "zařádily" si na diskotéce. Ráno dobalíme kufříky, nasnídáme se a hurá domů!!! 

Čokoládové štafety 1. stupně

Dne 12. dubna 2022 se po covidové odmlce opět konaly čokoládové štafety na naší škole. Na běžecké dráze mezi sebou poměřili své síly žáci jednotlivých ročníků. Sešlo se nás celkem 10 tříd. Počasí nám přálo a všichni soutěžili „fair play“. Při vyhlášení výsledků na všechny žáky čekala sladká odměna. Celé dopoledne jsme si všichni náramně užili. Foto zde
Den Země ve III.A

K oslavám celosvětového Dne Země patří ekologická výchova a aktivity spojené s ochranou přírody, zejména výsadba zeleně. Naše třída s podporou  odboru životního prostředí a správy města Kostelce nad Labem zasadila na náměstí Pod Martinem šest okrasných keřů, které se v létě, kromě své estetické funkce, stanou také útočištěm hmyzu. Děkujeme všem, kdo nám pomohli projekt realizovat!

Žáci 3.A 

Foto zde


Výsledky zápisu k PŠD pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dětí k povinné školní docházce

do 1. ročníku školního roku 2022/2023

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace, rozhodla svou ředitelkou v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace dle přiloženého seznamu pod přiděleným reg. číslem. Seznam přijatých zde.


Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce ale může o jeho vydání zažádat v ředitelně školy. Vydání rozhodnutí po předchozí tel. domluvě.

 

Toto rozhodnutí je zveřejněno na přístupném místě ve škole (vývěska na budově školy v ulici T. G. Masaryka 89), které je přístupné i mimo provozní dobu školy a zároveň na webových stránkách školy, www.zstskostelec.cz a to po dobu nejméně 15ti dnů od zveřejnění.


28. 4. 2022


Chlapci 4. a 5. ročníků vybojovali 1. místo ve vybíjené! Můžete je vidět v pořadu České televize Zprávičky na Déčku :-)Právě se hrají místní kola soutěže Asociace školních sportovních klubů ve vybíjené. Naši žáci se zúčastnili místního kola v Neratovicích, kde chlapci vybojovali krásné 1.místo a postoupili do okresního kola. Děvčata skončila na 2.místě. 

Právě toto kolo soutěže s našimi žáky bylo zmíněno i v pořadu České televize Zprávičky na Déčku:

www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/222411000160423/ 

Uklízíme Česko!

Naše třída 3.A se zapojila do celonárodní akce Ukliďme Česko. Ve čtvrtek 31.3. jsme se vybavili pytli, rukavicemi a chňapkami a vydali jsme se uklízet k cyklostezce. Počasí se sice změnilo z jarního na zimní, ale nás hřál příjemný pocit, že zbavujeme přírodu plastových lahví, plechovek a dalších odpadků, které tam někdo „zapomněl“. 

Hrajeme divadlo!

Protože epidemiologická situace na začátku pololetí nám nedovolila jet do divadla, udělali jsme si malý divadelní festival přímo ve třídě! A protože se výzev nebojíme, rozhodli jsme se dokonce, napsat si své vlastní scénáře. Pracovali jsme ve skupinkách, vymysleli jsme si příběh, zdramatizovali jej, vyrobili si loutky, masky i rekvizity a pak jsme divadélko zahráli spolužákům. Moc se nám to povedlo! Kdo ví, třeba se na nás jednou přijdete podívat do Národního☺

Žáci 3.A  

fotky zde

Informace k zápisu do 1. ročníku

INFORMACE K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Zápis do 1. ročníku ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve středu 6. DUBNA 2022 od 14:00  do 18:00  v budově školy-ulice T. G. Masaryka čp. 89. (poslední v 17:45).

K zápisu je nutná ONLINE REGISTRACE - zde Registrace možná od 21. 3. 2022 do 5. 4. 2022

!! při žádosti o odklad vybírejte místnost: ŽÁDOST O ODKLAD!!!

Náhradní termín, pokud se ze závažných důvodů nemůžou zákonní zástupci dostavit, bude stanoven po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

 

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců  v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

 

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

 

1. budou přijaté děti s uděleným odkladem školní docházky pro šk. rok 2021/2022 a s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

2. budou přijaté děti narozené v období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

Dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) budou přednostně přijaty do budoucích 1. tříd děti ze spádové oblasti školy, kde mají TRVALÉ BYDLIŠTĚ.

U dětí, které nemají místo trvalého pobytu ve spádové oblasti školy, může ředitelka školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií jí stanovených k přijetí.

K ZÁPISU JE NUTNÉ DONÉST:

•      RODNÝ LIST DÍTĚTE

•      OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

 

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je ideální, když tak učiní písemně v den zápisu, na který rovnou přinese doporučení z PPP či SPC a od dětského nebo odborného lékaře. O odklad povinné školní docházky je možné požádat nejpozději do 30. 4. 2022.

 Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

V Kostelci nad Labem 10. 3. 2022

 

Mgr. Jaroslava Glaserová, ředitelka


Vánoční posezení ve škole

Rok se s rokem sešel a opět se přiblížil čas všemi dětmi velmi očekávaný, čas Vánoc. I ve škole jsme si o pár dní dříve připomněli atmosféru u stromečku a společně se svými kamarády si děti užily poslední den ve škole v roce 2021. Vánoční stromeček do školní jídelny nám doravali manželé Kecovi, kterým tímto velmi děkujeme.  Ač nejde o konec roku školního, bylo to symbolické ukončení roku kalendářního, ve třídách se svými vánočními stromečky. Možná i trochu nadějný bude pro nás nadcházející rok. O poznání lepší, než poslední dva roky. Školní prostředí je v souvislosti s koronavirem pro všechny velmi náročné. Věříme, že brzy budeme moci opět učit tak jak jsme byli zvyklí, a že společně budeme moci opět cestovat, poznávat spoustu nového i mimo školu za zcela běžných podmínek, bez jakéhokoliv omezení. 

I vám všem přejeme tímto spoustu radostných a úspěšných dnů, pevné zdraví a odvahu do nadcházejícího roku 2022.


Za tým pedagogů Radka Kostková

foto zde

Adaptační kurz žáků 6. ročníku.

Pořádání seznamovacích a adaptačních kurzů se stalo v Česku již standardem. Většina nejen základních škol této možnosti s radostí využívá. Nejde však v žádném případě o prodlužování volna, ale o důležitou součást hlubšího poznání kolektivu a stmelování dětí, které se ocitly v nové situaci. A tou je v šestém ročníku přestup na vyšší úroveň vzdělávání.

 

Pojem adaptace značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám a prostředí, což právě s přechodem na druhý stupeň úzce souvisí. Změna stupně vzdělávání s sebou nese množství výrazných změn a v našem případě se jednalo nejen o posílení nových třídních kolektivů, ale také o seznámení každé třídy se svou novou třídní učitelkou.

 

Druhý stupeň znamená pro děti z prvního stupně mnoho nových požadavků, nové sociální prostředí, mnoho nových učitelů a velké množství nových a starších spolužáků. Všechny tyto změny se navíc odehrávají ve velmi citlivé fázi psychického vývoje, kdy se děti mění na dospívající jedince, a to je sama o sobě dost náročná životní etapa.

 

Adaptační kurz tedy určitě smysl má. V našem případě se letos jednalo o krátkodobý pobyt v hotelu na Benecku. Rychle nám ubíhal čas a mnoho připravených aktivit a nápadů se nám ani nepodařilo realizovat. Jakoby čas zrychlil najednou své tempo. Bylo to však pár skvělých dnů, které jsme si společně s dětmi užili. S jistotou si takový pobyt rádi zopakujeme na konci jara, pokud situace dovolí.


A jak si „adapťák“ užily děti?


Eliška Nevrklová ze 6.B se nám svěřila se svými dojmy: „Nejvíce se mi líbila diskotéka, túry a společenské hry. Na hotelu se mi také velmi líbilo. Byly tam moc milí lidé, jídlo bylo také moc dobré a nešetřili na porcích. Měli jsme také moc hezký výhled z pokoje. Se spolubydlícími to bylo také super.“

Ella Henzselová, žačka z 6.B, pak adaptační pobyt popsala takto: 


nejlepší adaptační kurz na světě...

Na adaptační kurz jsme vyrazili s naší novou třídou a třídní učitelkou na začátku října. Původně jsme byly na prvním stupni dvě různé třídy, které na druhém stupni promíchali. Adaptační kurz se tedy pořádal, abychom se lépe poznali.

Vyrazili jsme autobusem od školy a celou cestu jsme hladověli, protože nám pan řidič autobusu zakázal konzumaci svačin od maminek a tatínků. Asi si myslel, že jsme čuníci a zaneřádili bychom mu autobus.

Ubytováni jsme byli v hotelu Top Benecko, který je v našich nejvyšších horách Krkonoších. Na pokoji jsem spala jen s holkami z naší třídy. Po výletech na čerstvém vzduchu se spalo velmi dobře.

Jídlo bylo pro mne těžko stravitelné (i můj táta a sestra vaří lépe). 

První noc jsme koukali na pohádku, ale kluci dělali „blbosti“, tak jsme šli brzy spát. Druhou noc jsme měli diskotéku. Musím říct, že bylo velmi záživné koukat na své spolužáky, jak tančí. Večerku jsme měli v 10 hodin.

Nachodili jsme okolo 16 kilometrů, až nás bolely nohy, ale stejně bychom se všichni domluvili, že to byl náš nejlepší zážitek z tohoto roku.

Užili jsme si spoustu zábavy a máme mnoho zážitků a hodně jsme se spřátelili s novými dětmi.Dopravní výchova na naší škole

Po loňském velmi komplikovaném období distanční výuky jsme se letos opět mohli vrátit k plnohodnotné výuce dopravní výchovy na 1. i 2. stupni a začít opět seznamovat děti s pravidly silničního provozu a bezpečnosti.

Děti jsou nejohroženějšími účastníky silničního provozu, a proto se je snažíme včas seznamovat s možnými riziky i pravidly pohybu na veřejných komunikacích, a to jak teoreticky, tak prakticky. Prvky dopravní výchovy prolínají všemi vyučovacími předměty v průběhu celého školního roku.

Při činnostech v přírodě si během září všichni žáci prověřili znalosti dopravních předpisů, poznávání značek a řešení křižovatek úměrně svému věku.

Prvňáci a druháci nasedli i do autíček a na improvizovaném dopravním hřišti v tělocvičně projížděli křižovatkami, zastavovali u semaforu, dávali přednost v jízdě a v roli chodců se učili správně přecházet po přechodu.

Do čtvrtých a pátých tříd v říjnu a listopadu docházel ing. Polách, lektor Besip. Ve dvou devadesátiminutových blocích se zaměřil na teoretickou přípravu, kterou budou děti potřebovat při jarních zkouškách malých cyklistů.

Naše děti se též zúčastnily celostátní výtvarné soutěže na téma „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Do uzávěrky tohoto čísla nebyly bohužel výsledky známy, ale doufám, že v soutěži uspějeme.

JR


Konečně na exkurze, výlety a do divadel!

V rámci projektu “Poznáváme náš kraj” jsme navštívili naše okresní město Mělník a byli jsme mile překvapeni, co všechno se ve městě nachází.

Nejvíce nás zaujalo mělnické podzemí, Kostnice spolu s chrámem sv. Petra  a Pavla a krásný rozhled z mělnické věže. U soutoku jsme se nasvačili a hádali, která řeka je Labe a která Vltava. Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani na výbornou cukrárnu.

Výlet se nám moc líbil.

Teď se zase těšíme na koncert The Cello Boys, který máme naplánovaný v divadle v Horních Počernicích.


žáci V. B

Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, 


dle § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlašuje ŘŠ na dny 25. 10. a 26. 10. 2021 ředitelské volno.


Ředitelka školy rozhodla na základě doporučení KHS ohledně ochrany zdraví a skutečnosti, že čtvrtiny tříd naší školy se týká karanténa z důvodu výskytu osob pozivitních na COVID-19 v těchto třídách. Zároveň z personálních důvodů.


Současně v této době bude ze stejných důvodů přerušen provoz školní družiny. 


Děkujeme za pochopení

Den Evropských jazyků - projektový den 

Projekt „Evropský den jazyků“


Dne 24. září 2021 proběhlo na naší škole projektové vyučování pod názvem „Evropský den jazyků“, který měl žákům hravou formou rozšířit kulturní a jazykové znalosti a také jim napomoci v orientaci v evropském jazykovém prostředí. Letošní projekt škola proto pojala trochu netradičně. Kromě výstavy jazykových učebnic datovaných od roku 1958 až do současnosti a dne plného her, proběhla i beseda se zahraničními studenty z organizace AFS. Naši žáci tak prožili obohacující den, plný zábavy a nových poznatků o evropském regionu.

V první části projektového dne měli žáci splnit několik úkolů. Prvním z nich bylo vyhledat a naučit se z osmi zvolených evropských jazyků základní slovíčka pro orientaci v čase a prostoru. Tato slova se mělo snažit zapamatovat pět vybraných zástupců z každé třídy. Na konci projektového dne pak tito zástupci soutěžili za svou třídu v tom, kdo si pamatuje nejvíce nových slov.

V další aktivitě se žáci seznamovali se specifiky jednotlivých evropských zemí. Každá třída si vylosovala jeden stát z osmi nabízených. Žáci následně tvořili jazykové bubliny, na které bylo možné rychle a jednoduše odpovídat, a díky nimž mohli také konverzovat. Na závěr žáci vytvořili pro danou zemi reklamní plakát o tom, co jejich vybraná země může nabídnout, čím se pyšní a proč bychom si právě tuto zemi měli zvolit jako cílové místo naší návštěvy. Pracovali jsme s informacemi jako jsou zvláštnosti a zajímavosti vybraného státu, atraktivní místa, počet obyvatel, převládající počasí, nejteplejší a nejchladnější období v roce, měna nebo aktuální cena letenky. Naši deváťáci měli tak možnost uplatnit v plné míře svou vlastní fantazii a kreativitu. Dlužno říct, že jejich výsledná úloha byla připravená s pečlivostí, která si zaslouží obdiv.

Během projektového dne se také měli možnost žáci seznámit i s jazykem znakovým a předvedli nám ve výsledku velmi kvalitní ukázku krátkých komunikačních frází.

Kromě práce na vlastních projektech se žáci účastnili besedy se zahraničními studenty organizace AFS. Jedná se o mezinárodní nevládní a neziskovou společnost, která organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání našich i zahraničních studentů z mnoha koutů světa. Studenti jsou v naší zemi ubytovaní v hostitelských rodinách na ročním studijním programu. Naši školu letos při příležitosti projektového dne navštívilo pět cizojazyčných studentů, kteří si pro žáky připravili prezentace o jejich rodné zemi a předvedli nám, jak jsou po půlročním pobytu v ČR zdatní v češtině. Největší úspěch sklidil student z Thajska.

Mnozí žáci naší školy se se studenty AFS spřátelili a někteří zůstali i po projektovém dni v kontaktu. Kdo ví, třeba někteří z nich budou v příštích letech hostitelskými sourozenci, nebo dokonce sami využijí této možnosti mezikulturního programu. Snad se nám podařilo u některých žáků prolomit jazykové bariéry a vzbudit ještě větší zájem o studium nejen evropských jazyků.

Za organizátory projektového dne připravila Radka KostkováČinnosti v přírodě

Činnosti v přírodě 10. 9. 2021

 

V pátek se celá škola kvůli nahlášenému výpadku proudu nemohla učit v budově, a tak jsme vyrazili do přírody. Děti z prvního stupně šly na krátkou procházku po Kostelci a my, jako druhý stupeň, jsme absolvovali dvanácti kilometrovou trasu vedoucí podél Labe do Tišic a lesem jsme se pak vraceli zpátky.

Po cestě jsme plnili předem připravené úkoly, vyplňovali test z první pomoci a dopravní výchovy, rozhodovali o obsahu evakuačního zavazadla a řešili situace vzniklé za mimořádných okolností.

 

Jelikož bylo krásné počasí, zastavili jsme se v Tišicích v obchůdku pro zmrzlinu nebo jinou dobrotu. Pár otrlých jedinců zvládlo tuto dlouhou cestu bez úhony i v pantoflích. Někteří z nás si cestu zpříjemňovali zpěvem a hudbou, ale hlavně jsme si společně povídali a nasmáli se. Během cesty jsme sportovali, něco se naučili a užili si i spoustu zábavy. Činnosti v přírodě se prostě podařily.

 

Emma T. a Simona H.

Žákyně 9.A

 

Obědy do škol II. , III., IV. - projekt středočeského kraje

Přerušení provozu školní družiny dne 3. 2. 2023

Dne 3. 2. 2023 dojde k přerušení provozu škoní družiny z důvodu malého zájmu. Provoz bude opět zahájen v pondělí 6. 2. 2023.