Základní škola T. Stolzové

Kostelec nad Labem

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Bleší trh pod širým nebem


Rozhodnutí o přijetí do školní družiny na školní rok 2022/2023

(klikem otevřete)

22/23 rozhodnutí o přijetí do ŠD.pdf

Rozmístění učeben pro školní rok 2022/2023

Budova č.p. 89 "malá budova"

 • přízemí: 1.B, 2.A

 • 1. patro: 1.A, 1.C, 2.B


Budovy č.p. 288

Budova A

 • přízemí: 6.C

 • 1. patro: 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

 • 2. patro: 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

Budova B

 • 1.patro: 3.B, 5.A

 • 2. patro: 2.C, 3.A, 4.A, 4.B, 5.B


Informace k organizaci začátku školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 1.9.2022 a v pátek 2.9.2022 začíná vyučováí v 8,00 v kmenových třídách, skončí po 4. vyučovací hodině, tj. v 11,40.

Vyučování v prvním ročníku začne v 8,00 na ,,malé budově", tj. ulice T.G.M čp. 89. Paní učitelky se dětem budou věnovat první hodinu. Pak si děti přeberou vychovatelky školní družiny a pro rodiče proběhne informační schůzka. V pátek 2.9. budou mít prvňáčci 2 vyučovací hodiny, tj. do 9,40 hod. Pak mohou v doprovodu rodičů odejít domů, nebo je vychovatelky převedou do školní družiny. Pokud budou prvňáčci zůstávat ve školní družině, je vhodné, aby měli zaplacený oběd nebo s sebou svačinu a pití.

Od pondělí 5.9.2022 bude výuka probíhat dle platného rozvrhu hodin​, který bude zveřejněn nejpozději 31.8.2022.

Letní provoz školy

Letní provoz

 1. 7. 8:00 - 13:00

11. 7. - 15. 7. 8:00 - 13:00

8. 8. - 31. 8. 8:00 - 13:00

Provoz ŠD o prázdninách

přihlášení do ŠD na školní rok 2022/2023

Provoz školní družiny bude v červenci a v srpnu přerušen z personálních důvodů.

Přihlašování do školní družiny proběhne v pracovních dnech od 25. 8. do 31. 8. v budově školní družiny od 12:00 - 15:00 u vedoucí p. vychovatelky Z. Susové.

informace o ŠD zde

Rozloučení páťáků

Na závěr ukončení školní docházky na prvním stupni si žáci z 5.B zahráli pohádku Sůl nad

zlato aneb Byl jednou jeden král. Děti si pohádku velmi užily, vystoupení se jim moc povedlo.

Z vybraného vstupného měli děti zpestřený konec školního roku - bowling, zmrzlina, pizza,...

A nyní se mohou radovat ze zasloužených prázdnin.

S.U.

fotky

Mezinárodní den dětí 2022

Letošní dětský den vyšel na 1. června a přál nám nejen kalendář, ale i počasí, organizační podmínky a nálada. Organizaci zajišťovali pedagogové prvního stupně za vydatné pomoci žáků 9. A, kteří spravovali jednotlivá stanoviště; své role rozhodčích se ujali velmi zodpovědně. No, a o skvělou náladu se postarali žáci prvního stupně svým soutěžním nadšením. Jako každý rok, i letos proběhla řada soutěží zaměřených na zručnost, sportovní výkon, přesnost a pozornost i na schopnost improvizovat. Soutěže byly připraveny tak, aby se většiny z nich mohly zúčastnit i děti se zdravotním omezením.

Největší “rvačka” byla jako obvykle o “přechod řeky” (skupina tří dětí přesunuje kartony, na nichž stojí, tak, aby na nich překonala vymezenou trasu) a řezání koleček z polínka spolu se zatloukáním hřebíků. U těchto aktivit jsme si také všichni užili nejvíc zábavy. Nešikům ochotně radili i trochu pomáhali rozhodčí z řad deváťáků, takže slziček z neúspěchu bylo minimum. Klání vyvrcholilo miniturnajem ve vybíjené, jehož se účastnili žáci třetích až pátých ročníků. Letos nás bylo poněkud méně, protože část dětí byla na škole v přírodě (kde si uspořádaly vlastní dětský den). Mělo to však i určitou výhodu - týmy si víc zahrály. Děti se do hry vložily s takovou vervou, že jsme málem nestihli oběd. Den, či spíše dopoledne, jsme ukončili slavnostním nástupem s vyhlášením vítězů a - jak jinak - rozdáním drobných sladkých odměn.

Letos prostě všechno vyšlo suprově a užili jsme si to i my, dospělí.

fotky

Projektový den - III.A

Poslední květnový týden jsme si udělali ve třídě projektové vyučování a celý týden jsme se učili

netradiční formou. Každý den jsme se věnovali nějakému tématu z mnoha úhlů. Hravou formou jsme

se podívali do historie, vyzkoušeli si práci paleontologů, procvičili si logické myšlení i finanční

gramotnost. Jednotlivá zadání přirozeně propojovala předměty, které jsou normálně vyučovány

odděleně. Pracovali jsme převážně ve skupinách. Díky tomu jsme se učili spolupráci, respektu a

naslouchání ostatním. Celý týden jsme zpracovávali určité komplexní úkoly, při kterých jsme si ani

neuvědomovali, že se učíme.


Žáci III.A

fotky

Projektový den - 80 let od událostí roku 1942


Projektový den jako připomenutí 80 let od roku 1942

Osmdesát let staré příběhy k nám stále promlouvají s neutuchající naléhavostí. Jednou z klíčových událostí tohoto roku byl atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Žáci si během projektu měli připomenout nejen velké historické události, ale hlavně osudy obyčejných lidí s jejich neobyčejnou statečností. Pro naše žáky to znamenalo také připomenutí si čtyř zdejších učitelů – Jaroslava Lafka, Jaroslava Vančury, Františka Zeyvala a Anny Stehlíkové, kteří byli v důsledku těchto událostí popraveni v koncentračních táborech. Projektový den vypukl v pátek 10.6., ale se samotnou přípravou se započalo mnohem dříve. Celé druhé patro budovy se totiž proměnilo ve výstavní síň plnou informací, obrazových materiálů i dobových předmětů. Podařilo se zde vytvořit i improvizovanou kryptu, zajistit dobový bicykl i makety zbraní. Po slavnostním zahájení za přítomnosti vedení školy i města následovalo důstojné uctění památky zesnulých učitelů minutou ticha a následné započetí činnosti žáků v jednotlivých badatelnách. Žáci pracovali v pěti různě tematicky zaměřených skupinách. Při práci mohli využívat informace z kronik, odborné literatury, pracovali s online zdroji, filmovými ukázkami, recepty atd. Výstupem z jednotlivých badatelen byl podle rozhodnutí skupin komiks nebo výtvarně zpracovaná koláž.


A jak projekt vnímali aktéři?

Několik týdnů jsme jako žáci 2. stupně připravovali projekt ,,80 let od roku 1942’’.

Pár dnů před projektem jsme byli rozděleni do pěti skupinek - Atentátníci, Odboj, Protektorát,

Život v protektorátu a Protektorátní kuchyně. Zároveň jsme byli seznámeni s podstatou

projektu.

V pátek 10.6. jsme dorazili na 2. patro, kde jsme přečetli úvodní řeč pro pana starostu

a obeznámili ho s naší prací. Následně se žáci rozutekli do svých badatelen a začali bádat.

Naším úkolem bylo vytvořit komiks nebo koláž na téma naší skupiny. V protektorátní kuchyni

se mezitím vařila dobová jídla, která jsme mohli během dne ochutnávat - bramborové,

pšeničné, křesné a ořechové placky a vynikající maková bábovka.

Celá chodba byla tematicky vyzdobena. Měli jsme možnost vyrobit si repliku bomby

podle Kubiše, obvázat Gabčíkovi nohu či vytvořit si falešné doklady.  Atmosféru celému

projektu dodávaly i naše dobové outfity. 

Projekt jsme představili prakticky celé škole. Dokonce se na nás přišla podívat i dcera

pana učitele Vančury, který byl jednou z obětí nacistického režimu. Tímto projektovým dnem

jsme uctili památku učitelů zdejší školy, kteří za naši budoucnost položili život. 

B. Fišerová, N. Marková, M. Černkovič


Den jsme začali uctěním památky zesnulých učitelů. Pak jsme se ve skupinách

odebrali do svých badatelen a začali pracovat. Naším tématem byl Protektorát Čechy a

Morava. V naší skupině pracovalo 12 lidí a již dopředu jsme si rozdělili práci, aby každý

dělal věci, které ho zajímají a baví. Vytvořili jsme pro ostatní žáky tabuli s

přehlednými informacemi. Během dne jsme mohli navštívit i jiné badatelny či stanoviště.

Mohli jsme prozkoumat kryptu, protektorátní kuchyni i s ochutnávkou, zkusit výrobu bomby,

falešných dokladů, odpočinout si ve čtenářském koutku. Myslíme si, že to bylo zábavné

získávání vědomostí a všichni si to užili.

A.Vaňková, T.Kořánová


Při příležitosti výročí 80 let od operace ANTHROPOID proběhl na toto téma

projektový den. V naší badatelně na téma „Atentát“ jsme společně s osmáky vytvořili projekt

mapující události od 27. května až do 18. června 1942.

Ač to tak nevypadá, tak toto téma je tak obsáhlé, že jsme si ho museli rozdělit podle

klíčových událostí. Zabývali jsme se přípravou a provedením atentátu, ukrýváním parašutistů,

zradou Karla Čurdy, smrtí v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje a vypálením Lidic a

Ležáků. K tomuto tématu jsme získali tolik materiálu, že nakonec nebylo možné vše použít.

Téma se nám podařilo stručně a přehledně zpracovat. 

Jsem ráda, že jsme se tomuto tématu věnovali, protože je to významná událost historie

naší země a měli bychom si ji připomínat. 

M. Kováčová


Projektový den na operaci Anthropoid obsahoval i badatelnu „Protektorátní

kuchyně“. Pokusili jsme se zde vařit podle receptů z brožury „Vaříme z přídělů“. Zkoušeli

jsme recepty na bramborové placky, křesné placky, makovou bábovku, ořechové placky a

pšeničné placky. Jídla jsme pak nabízeli ostatním k ochutnání. Nečekali jsme ale, že jim jídla

budou tak chutnat, že vše zmizí do pěti minut. Naše skupina celkově pracovala skvěle. Jeli

jsme na sto procent, abychom všechno stihli. Navzájem jsme si pomáhali a šlo nám to

společně skvěle. Taky nám moc pomohly paní učitelky. Den jsme si společně moc užili. Moc

nás to bavilo. 

S. Veselá, A. Procházková


Naše badatelna „Život v protektorátu“ zpracovala poskytnuté materiály jako časovou

osu. Všechny události jsme srovnali podle toho, jak šly za sebou a následně je nalepili na

karton. Vznikla vlastně taková kniha. Během práce jsme si navodili dobovou atmosféru

hudbou z těchto let a práci jsme si skvěle užili.

E. Tlustošová, S. Pavlíková


Historii si připomínáme, abychom se z ní poučili. A v tomto případě si snad z projektu

všichni nějaké poučení odnesli. Zlatým vyvrcholením celé akce bylo setkání žáků s dcerou

pana učitele Vančury. Na setkání s touto noblesní dámou s nekonečným optimismem a její

milé vyprávění nezapomene nikdo z přítomných. Moc jí za návštěvu a nám věnovaný čas

děkujeme.

Vedoucí projektu L. Zemanová

fotky


Projektový den

V roce 2022 si připomínáme 80 let od událostí roku 1942.

Projektový den

V roce 2022 si připomínáme 80 let od událostí roku 1942.

 1. Kde? - 2. patro budovy školy

 2. kdy? - pátek 10.6.2022

 3. Čas - 8:00 - 12:35 hodin

 4. Určeno pro 8. - 9. ročníky

 5. Výstava s prezentací žáků - v pondělí 13. 6.pro 7. ročník v 8:00 hodin a pro 6. ročník 8:55 hodin

 6. Výstava pro rodiče žáků i veřejnost - v úterý 14. 6. od 16:15 do 18:00 hodin

Projektový den se koná v pátek 10. 6.ve druhém patře naší školy od 8:00 do 12:35. Po úvodním zahájení a uctění památky učitelů zdejší školy, kteří byli členy odboje a zemřeli nebo byli popraveni v koncentračních táborech v roce 1942, se přesuneme do badatelen a vydáme se za cestou poznání 80 let starých událostí, které zasáhly do života všech. Projekt je primárně určen pro žáky 8.-9. ročníků, kteří jsou rozděleni do 5 tematicky rozdělených skupin.

V badatelnách 1 - 5 budeme pracovat s kronikou, odbornou literaturou, online zdroji, filmovými ukázkami, dobovými recepty… .

Na určené téma vytvoříme komiks nebo koláž. V protektorátní kuchyni uvaříme podle receptů z brožury “Vaříme z přídělu”.

Prožijeme den s Anthropoidem a projdeme si cestu od seskoku Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše až do krypty v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.Zkusíme si "vyrobit" bombu podle Jana Kubiše, ošetřit Gabčíkovu zraněnou nohu nebo vyrobit falešné doklady. V rámci projektu si budeme moci prohlédnou výstavu s rekvizitami vypůjčenými i vyrobenými žáky 6.-9. ročníků. Najdeme zde i čtenářský koutek. Seznámíme se s dobou heydrichiády let 1941 a 1942. Co byla první a druhá heydrichiáda, stanné právo? Jak lidé žili běžné životy? Jak se oblékali? Jak vařili? Tyto a další otázky se pokusíme vybádat a zodpovědět. Připomeneme si nejen osudy Gabčíka, Kubiše a dalších výsadkářů, ale také osudy “neviditelných” hrdinů, bez kterých by se naše dějiny ubíraly zcela jistě jiným směrem.

Badatelny:

1.badatelna - Protektorát

2. badatelna - Život v Protektorátu

3. badatelna - Odboj

4.badatelna - operace Anthropoid (Atentát)

5. protektorátní kuchyně s ochutnávkou jídel, které připraví naši žáci podle receptů hospodyněk Protektorátu Čechy a Morava

praktický okruh “Po stopách Gabčíka a Kubiše - od seskoku po smrt v kryptě".

Cílem projektu je seznámit žáky s událostmi v Protektorátu s důrazem na rok 1942:

- Protektorát, život v něm

- odboj, učitelé Kostelecké školy

- atentát na R. Heydricha

- prezentace badatelské činnosti žáků 6.-7. ročníkům, učitelům a dalším zájemcům

- výstava pro rodičeKoncert pro žáky

4. květen byl pro žáky naší školy dnem hudby. Navštívili nás hudebníci netradiční Cimbálové muziky Réva. Pokud někdo ví, jak vypadá cimbál, těžko si představí, jak může vypadat koncert pro žáky obou stupňů základní školy. A přesto bylo vidět dětské nadšení. Seskupení muzikantů hrajících na „lidové“ hudební nástroje, v hlavní roli na cimbál, se podařilo rozezpívat celý sál.


Zazněly klasické „lidovky“, populární skladby, a dokonce neskutečná úprava vážné hudby, konkrétně, Smetanovy Vltavy. Jak sami muzikanti o sobě píšou: ,,Cílem našeho koncertu je představit cimbálovou muziku tak, jak ji neznáte. Přiblížit ji i těm posluchačům, kteří by si k ní jen stěží hledali cestu a kteří poslouchají převážně jiné hudební žánry. Zábavnou formou, vtažením žáků do děje a střídáním různých hudebních žánrů (folklor, filmová hudba, jazz, rock, klasická hudba a country) chceme ukázat, že cimbálová muzika není jen přežitkem minulých generací, ale že dokáže oslovit a pobavit také dnešní mladou generaci a stále má co nabídnout, a to vše na klasické hudební nástroje - cimbál, housle kontrabas, klarinet a saxofon.“


Při pohledu na rozesmáté děti, které nadšeně zpívaly a tančily, lze jen konstatovat: děkujeme, a někdy opět na viděnou.

​RK

fotky


Škola v přírodě Kořenov

Ve dnech 29.5. - 3.6. 2022 se zúčastnily třídy 1. B, 2.A,B a 5.B školy v přírodě v Kořenově v hotelu Kořínek.

Kromě jednoho dne nám přálo počasí a mohli jsme trávit čas venku. Děti zvládly výšlap na rozhlednu Štěpánka, vydali jsme se do lesoparku U Čápa, kde bylo velké, krásné hřiště, ze kterého byly nadšené všechny děti, od páťáků až po prvňáčky.


Starší děti se byly podívat v bunkrech z 2. světové války, kde se jim věnovali zkušení průvodci. Den dětí jsme oslavili sportovními soutěžemi a “bojovkou”, kterou připravili páťáci, kterým takto ještě jednou děkujeme. Při bojovce děti plnily úkoly z vědomostí o přírodě, z dopravní výchovy a také zvládnutí první pomoci.


Největší radost přišla při udělování odměn nejen za soutěže, ale také za chování a dodržování pořádku v pokojích. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří nám přispěli na odměny bonbony, dárečky a reklamními předměty. Děti z nich měly velkou radost.

Dětem se pobyt moc líbil a už přemýšlejí o další škole v přírodě příští rok. Tak snad také vyjde.

vedoucí švp I.N.

fotky


“Řidičský průkaz” cyklisty

“Řidičský průkaz” cyklisty


V letošním školním roce absolvovaly čtvrté třídy naší školy několik lekcí dopravní výchovy, vedených zkušenými instruktory “BESIP”.

Při výuce se děti seznámily podrobněji s pravidly provozu na silnicích, s povinnostmi cyklisty a s pravidly poskytování první pomoci; navázaly tak na hravou formu výuky z nižších ročníků. Při výuce vyslechly přednášky, shlédly videa a vyzkoušely si znalost dopravních značek prostřednictvím hry. Lektoři BESIPu rovněž zodpověděli spoustu otázek.

Dopravní vzdělávání našich žáků bylo završeno zkouškou způsobilosti pro získání “Průkazu mladého cyklisty”. Ten opravňuje velmi mladé cyklisty (od deseti let věku) k samostatnému pohybu po dopravních komunikacích bez doprovodu dospělé osoby.

Přednášky proběhly ve třídách naší školy a klání o průkaz pak

24. května 2022 na Dopravním hřišti Čelákovice v areálu integrovaných škol (ZŠ, gymnázium, MŠ). Zkouška se skládala

z písemné a praktické části, kdy žáci museli v písemném testu prokázat teoretické znalosti dopravních předpisů a dalších pravidel chování na dopravních komunikacích a v praktické části provedené jízdou na kole “ulicemi” dopravního hřiště také schopnost zvládnout vlastní jízdu na kole a pohybovat se na něm bezpečně po silnici.


Jak si naši vedli, jsme se dozvěděli minulý týden, kdy ti úspěšní obdrželi průkazy.

Lenka Platzerová

fotky


Škola v přírodě Benecko, hotel Žalý

Všichni v pořádku dorazili na místo, nikomu nebylo špatně. Děti byly ubytovány a hned zasedly k obědu. Všichni posílají pozdravy.

Informativní schůzka rodičů budoucích prvních ročníků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovolujeme si vás pozvat na informativní schůzku, která se uskuteční dne 23. 6. 2022 od 16:30 v jídelně školy.


ŠVP KOŘENOV

Neděle 29.5.

Všichni jsme dojeli v pořádku, děti jsou na pokojích a právě se chystáme na oběd. Po poledním klidu prozkoumáme okolí. Počasí nám zatím přeje, je chladněji než v Kostelci, ale neprší. Zdravíme Vás, zatím žádné slzičky :-) .

Pondělí 30.5.

Přestože jsme se probudili do deštivého dne, stihli jsme krátké procházky v okolí, vyzkoušeli jsme tělocvičnu v přízemí chaty, napsali deníky, děti si zahrály divadlo a ještě zbyl čas na společenské hry. Zítra se chystáme na vrch Hvězda, kde se nachází rozhledna Štěpánka.

Úterý 31.5.

Dnes bylo krásné počasí. Výlet na rozhlednu Štěpánku se vydařil, děti z páté třídy dopoledne malovaly kamínky, které po cestě na rozhlednu schovaly prvňáčkům a druháčkům. Den plný pohybu a her jsme zakončili čtením, psaním deníků a špagetami s boloňskou omáčkou.

Středa 1.6.

Den dětí jsme dopoledne oslavili sportovními soutěžemi za sladké odměny, odpoledne jsme pro děti připravili stopovanou s úkoly a pokladem v nedalekém lese. Po setmění žáci pátého ročníku prošli stezku odvahy, která se jim velice líbila. Zítra nás čeká prohlídka muzea lehkého opevnění "Na pomezí" na Tesařově.

Čtvrtek 2.6.

Dnes jsme navštívili plně vybavený bunkr v lese u Tesařova. Pan průvodce byl báječný, děti seznámil s historií a dobovým vybavením bunkru z druhé světové války. V lese jsme stavěli domečky z přírodních materiálů. Odpoledne jsme si v nedalekých Příchovicích prohlédli Maják Járy Cimrmana a prozkoumali nedaleký lesopark. Navečer děti obdržely diplomy a "zařádily" si na diskotéce. Ráno dobalíme kufříky, nasnídáme se a hurá domů!!!


Čokoládové štafety 1. stupně

Dne 12. dubna 2022 se po covidové odmlce opět konaly čokoládové štafety na naší škole. Na běžecké dráze mezi sebou poměřili své síly žáci jednotlivých ročníků. Sešlo se nás celkem 10 tříd. Počasí nám přálo a všichni soutěžili „fair play“. Při vyhlášení výsledků na všechny žáky čekala sladká odměna. Celé dopoledne jsme si všichni náramně užili. Foto zde

Den Země ve III.A

K oslavám celosvětového Dne Země patří ekologická výchova a aktivity spojené s ochranou přírody, zejména výsadba zeleně. Naše třída s podporou odboru životního prostředí a správy města Kostelce nad Labem zasadila na náměstí Pod Martinem šest okrasných keřů, které se v létě, kromě své estetické funkce, stanou také útočištěm hmyzu. Děkujeme všem, kdo nám pomohli projekt realizovat!

Žáci 3.A

Foto zde


Výsledky zápisu k PŠD pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dětí k povinné školní docházce

do 1. ročníku školního roku 2022/2023

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace, rozhodla svou ředitelkou v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace dle přiloženého seznamu pod přiděleným reg. číslem. Seznam přijatých zde.


Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce ale může o jeho vydání zažádat v ředitelně školy. Vydání rozhodnutí po předchozí tel. domluvě.

Toto rozhodnutí je zveřejněno na přístupném místě ve škole (vývěska na budově školy v ulici T. G. Masaryka 89), které je přístupné i mimo provozní dobu školy a zároveň na webových stránkách školy, www.zstskostelec.cz a to po dobu nejméně 15ti dnů od zveřejnění.


28. 4. 2022


Chlapci 4. a 5. ročníků vybojovali 1. místo ve vybíjené! Můžete je vidět v pořadu České televize Zprávičky na Déčku :-)Právě se hrají místní kola soutěže Asociace školních sportovních klubů ve vybíjené. Naši žáci se zúčastnili místního kola v Neratovicích, kde chlapci vybojovali krásné 1.místo a postoupili do okresního kola. Děvčata skončila na 2.místě.

Právě toto kolo soutěže s našimi žáky bylo zmíněno i v pořadu České televize Zprávičky na Déčku:

www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/222411000160423/


Uklízíme Česko!

Naše třída 3.A se zapojila do celonárodní akce Ukliďme Česko. Ve čtvrtek 31.3. jsme se vybavili pytli, rukavicemi a chňapkami a vydali jsme se uklízet k cyklostezce. Počasí se sice změnilo z jarního na zimní, ale nás hřál příjemný pocit, že zbavujeme přírodu plastových lahví, plechovek a dalších odpadků, které tam někdo „zapomněl“.


Hrajeme divadlo!

Protože epidemiologická situace na začátku pololetí nám nedovolila jet do divadla, udělali jsme si malý divadelní festival přímo ve třídě! A protože se výzev nebojíme, rozhodli jsme se dokonce, napsat si své vlastní scénáře. Pracovali jsme ve skupinkách, vymysleli jsme si příběh, zdramatizovali jej, vyrobili si loutky, masky i rekvizity a pak jsme divadélko zahráli spolužákům. Moc se nám to povedlo! Kdo ví, třeba se na nás jednou přijdete podívat do Národního☺

Žáci 3.A

fotky zde

Informace k zápisu do 1. ročníku

INFORMACE K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Zápis do 1. ročníku ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve středu 6. DUBNA 2022 od 14:00 do 18:00 v budově školy-ulice T. G. Masaryka čp. 89. (poslední v 17:45).

K zápisu je nutná ONLINE REGISTRACE - zde Registrace možná od 21. 3. 2022 do 5. 4. 2022

!! při žádosti o odklad vybírejte místnost: ŽÁDOST O ODKLAD!!!

Náhradní termín, pokud se ze závažných důvodů nemůžou zákonní zástupci dostavit, bude stanoven po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

1. budou přijaté děti s uděleným odkladem školní docházky pro šk. rok 2021/2022 a s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

2. budou přijaté děti narozené v období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

Dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) budou přednostně přijaty do budoucích 1. tříd děti ze spádové oblasti školy, kde mají TRVALÉ BYDLIŠTĚ.

U dětí, které nemají místo trvalého pobytu ve spádové oblasti školy, může ředitelka školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií jí stanovených k přijetí.

K ZÁPISU JE NUTNÉ DONÉST:

RODNÝ LIST DÍTĚTE

OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

 • VYTIŠTĚNOU, DOPLNĚNOU A PODEPSANOU ŽÁDOST

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je ideální, když tak učiní písemně v den zápisu, na který rovnou přinese doporučení z PPP či SPC a od dětského nebo odborného lékaře. O odklad povinné školní docházky je možné požádat nejpozději do 30. 4. 2022.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

V Kostelci nad Labem 10. 3. 2022

Mgr. Jaroslava Glaserová, ředitelka


Vánoční posezení ve škole

Rok se s rokem sešel a opět se přiblížil čas všemi dětmi velmi očekávaný, čas Vánoc. I ve škole jsme si o pár dní dříve připomněli atmosféru u stromečku a společně se svými kamarády si děti užily poslední den ve škole v roce 2021. Vánoční stromeček do školní jídelny nám doravali manželé Kecovi, kterým tímto velmi děkujeme. Ač nejde o konec roku školního, bylo to symbolické ukončení roku kalendářního, ve třídách se svými vánočními stromečky. Možná i trochu nadějný bude pro nás nadcházející rok. O poznání lepší, než poslední dva roky. Školní prostředí je v souvislosti s koronavirem pro všechny velmi náročné. Věříme, že brzy budeme moci opět učit tak jak jsme byli zvyklí, a že společně budeme moci opět cestovat, poznávat spoustu nového i mimo školu za zcela běžných podmínek, bez jakéhokoliv omezení.

I vám všem přejeme tímto spoustu radostných a úspěšných dnů, pevné zdraví a odvahu do nadcházejícího roku 2022.


Za tým pedagogů Radka Kostková

foto zde

Adaptační kurz žáků 6. ročníku.

Pořádání seznamovacích a adaptačních kurzů se stalo v Česku již standardem. Většina nejen základních škol této možnosti s radostí využívá. Nejde však v žádném případě o prodlužování volna, ale o důležitou součást hlubšího poznání kolektivu a stmelování dětí, které se ocitly v nové situaci. A tou je v šestém ročníku přestup na vyšší úroveň vzdělávání.

Pojem adaptace značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám a prostředí, což právě s přechodem na druhý stupeň úzce souvisí. Změna stupně vzdělávání s sebou nese množství výrazných změn a v našem případě se jednalo nejen o posílení nových třídních kolektivů, ale také o seznámení každé třídy se svou novou třídní učitelkou.

Druhý stupeň znamená pro děti z prvního stupně mnoho nových požadavků, nové sociální prostředí, mnoho nových učitelů a velké množství nových a starších spolužáků. Všechny tyto změny se navíc odehrávají ve velmi citlivé fázi psychického vývoje, kdy se děti mění na dospívající jedince, a to je sama o sobě dost náročná životní etapa.

Adaptační kurz tedy určitě smysl má. V našem případě se letos jednalo o krátkodobý pobyt v hotelu na Benecku. Rychle nám ubíhal čas a mnoho připravených aktivit a nápadů se nám ani nepodařilo realizovat. Jakoby čas zrychlil najednou své tempo. Bylo to však pár skvělých dnů, které jsme si společně s dětmi užili. S jistotou si takový pobyt rádi zopakujeme na konci jara, pokud situace dovolí.


A jak si „adapťák“ užily děti?


Eliška Nevrklová ze 6.B se nám svěřila se svými dojmy: „Nejvíce se mi líbila diskotéka, túry a společenské hry. Na hotelu se mi také velmi líbilo. Byly tam moc milí lidé, jídlo bylo také moc dobré a nešetřili na porcích. Měli jsme také moc hezký výhled z pokoje. Se spolubydlícími to bylo také super.“

Ella Henzselová, žačka z 6.B, pak adaptační pobyt popsala takto:


nejlepší adaptační kurz na světě...

Na adaptační kurz jsme vyrazili s naší novou třídou a třídní učitelkou na začátku října. Původně jsme byly na prvním stupni dvě různé třídy, které na druhém stupni promíchali. Adaptační kurz se tedy pořádal, abychom se lépe poznali.

Vyrazili jsme autobusem od školy a celou cestu jsme hladověli, protože nám pan řidič autobusu zakázal konzumaci svačin od maminek a tatínků. Asi si myslel, že jsme čuníci a zaneřádili bychom mu autobus.

Ubytováni jsme byli v hotelu Top Benecko, který je v našich nejvyšších horách Krkonoších. Na pokoji jsem spala jen s holkami z naší třídy. Po výletech na čerstvém vzduchu se spalo velmi dobře.

Jídlo bylo pro mne těžko stravitelné (i můj táta a sestra vaří lépe).

První noc jsme koukali na pohádku, ale kluci dělali „blbosti“, tak jsme šli brzy spát. Druhou noc jsme měli diskotéku. Musím říct, že bylo velmi záživné koukat na své spolužáky, jak tančí. Večerku jsme měli v 10 hodin.

Nachodili jsme okolo 16 kilometrů, až nás bolely nohy, ale stejně bychom se všichni domluvili, že to byl náš nejlepší zážitek z tohoto roku.

Užili jsme si spoustu zábavy a máme mnoho zážitků a hodně jsme se spřátelili s novými dětmi.Dopravní výchova na naší škole

Po loňském velmi komplikovaném období distanční výuky jsme se letos opět mohli vrátit k plnohodnotné výuce dopravní výchovy na 1. i 2. stupni a začít opět seznamovat děti s pravidly silničního provozu a bezpečnosti.

Děti jsou nejohroženějšími účastníky silničního provozu, a proto se je snažíme včas seznamovat s možnými riziky i pravidly pohybu na veřejných komunikacích, a to jak teoreticky, tak prakticky. Prvky dopravní výchovy prolínají všemi vyučovacími předměty v průběhu celého školního roku.

Při činnostech v přírodě si během září všichni žáci prověřili znalosti dopravních předpisů, poznávání značek a řešení křižovatek úměrně svému věku.

Prvňáci a druháci nasedli i do autíček a na improvizovaném dopravním hřišti v tělocvičně projížděli křižovatkami, zastavovali u semaforu, dávali přednost v jízdě a v roli chodců se učili správně přecházet po přechodu.

Do čtvrtých a pátých tříd v říjnu a listopadu docházel ing. Polách, lektor Besip. Ve dvou devadesátiminutových blocích se zaměřil na teoretickou přípravu, kterou budou děti potřebovat při jarních zkouškách malých cyklistů.

Naše děti se též zúčastnily celostátní výtvarné soutěže na téma „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Do uzávěrky tohoto čísla nebyly bohužel výsledky známy, ale doufám, že v soutěži uspějeme.

JR


Konečně na exkurze, výlety a do divadel!

V rámci projektu “Poznáváme náš kraj” jsme navštívili naše okresní město Mělník a byli jsme mile překvapeni, co všechno se ve městě nachází.

Nejvíce nás zaujalo mělnické podzemí, Kostnice spolu s chrámem sv. Petra a Pavla a krásný rozhled z mělnické věže. U soutoku jsme se nasvačili a hádali, která řeka je Labe a která Vltava. Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani na výbornou cukrárnu.

Výlet se nám moc líbil.

Teď se zase těšíme na koncert The Cello Boys, který máme naplánovaný v divadle v Horních Počernicích.


žáci V. B

Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,


dle § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlašuje ŘŠ na dny 25. 10. a 26. 10. 2021 ředitelské volno.


Ředitelka školy rozhodla na základě doporučení KHS ohledně ochrany zdraví a skutečnosti, že čtvrtiny tříd naší školy se týká karanténa z důvodu výskytu osob pozivitních na COVID-19 v těchto třídách. Zároveň z personálních důvodů.


Současně v této době bude ze stejných důvodů přerušen provoz školní družiny.


Děkujeme za pochopení

Den Evropských jazyků - projektový den

Projekt „Evropský den jazyků“


Dne 24. září 2021 proběhlo na naší škole projektové vyučování pod názvem „Evropský den jazyků“, který měl žákům hravou formou rozšířit kulturní a jazykové znalosti a také jim napomoci v orientaci v evropském jazykovém prostředí. Letošní projekt škola proto pojala trochu netradičně. Kromě výstavy jazykových učebnic datovaných od roku 1958 až do současnosti a dne plného her, proběhla i beseda se zahraničními studenty z organizace AFS. Naši žáci tak prožili obohacující den, plný zábavy a nových poznatků o evropském regionu.

V první části projektového dne měli žáci splnit několik úkolů. Prvním z nich bylo vyhledat a naučit se z osmi zvolených evropských jazyků základní slovíčka pro orientaci v čase a prostoru. Tato slova se mělo snažit zapamatovat pět vybraných zástupců z každé třídy. Na konci projektového dne pak tito zástupci soutěžili za svou třídu v tom, kdo si pamatuje nejvíce nových slov.

V další aktivitě se žáci seznamovali se specifiky jednotlivých evropských zemí. Každá třída si vylosovala jeden stát z osmi nabízených. Žáci následně tvořili jazykové bubliny, na které bylo možné rychle a jednoduše odpovídat, a díky nimž mohli také konverzovat. Na závěr žáci vytvořili pro danou zemi reklamní plakát o tom, co jejich vybraná země může nabídnout, čím se pyšní a proč bychom si právě tuto zemi měli zvolit jako cílové místo naší návštěvy. Pracovali jsme s informacemi jako jsou zvláštnosti a zajímavosti vybraného státu, atraktivní místa, počet obyvatel, převládající počasí, nejteplejší a nejchladnější období v roce, měna nebo aktuální cena letenky. Naši deváťáci měli tak možnost uplatnit v plné míře svou vlastní fantazii a kreativitu. Dlužno říct, že jejich výsledná úloha byla připravená s pečlivostí, která si zaslouží obdiv.

Během projektového dne se také měli možnost žáci seznámit i s jazykem znakovým a předvedli nám ve výsledku velmi kvalitní ukázku krátkých komunikačních frází.

Kromě práce na vlastních projektech se žáci účastnili besedy se zahraničními studenty organizace AFS. Jedná se o mezinárodní nevládní a neziskovou společnost, která organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání našich i zahraničních studentů z mnoha koutů světa. Studenti jsou v naší zemi ubytovaní v hostitelských rodinách na ročním studijním programu. Naši školu letos při příležitosti projektového dne navštívilo pět cizojazyčných studentů, kteří si pro žáky připravili prezentace o jejich rodné zemi a předvedli nám, jak jsou po půlročním pobytu v ČR zdatní v češtině. Největší úspěch sklidil student z Thajska.

Mnozí žáci naší školy se se studenty AFS spřátelili a někteří zůstali i po projektovém dni v kontaktu. Kdo ví, třeba někteří z nich budou v příštích letech hostitelskými sourozenci, nebo dokonce sami využijí této možnosti mezikulturního programu. Snad se nám podařilo u některých žáků prolomit jazykové bariéry a vzbudit ještě větší zájem o studium nejen evropských jazyků.

Za organizátory projektového dne připravila Radka KostkováČinnosti v přírodě

Činnosti v přírodě 10. 9. 2021

V pátek se celá škola kvůli nahlášenému výpadku proudu nemohla učit v budově, a tak jsme vyrazili do přírody. Děti z prvního stupně šly na krátkou procházku po Kostelci a my, jako druhý stupeň, jsme absolvovali dvanácti kilometrovou trasu vedoucí podél Labe do Tišic a lesem jsme se pak vraceli zpátky.

Po cestě jsme plnili předem připravené úkoly, vyplňovali test z první pomoci a dopravní výchovy, rozhodovali o obsahu evakuačního zavazadla a řešili situace vzniklé za mimořádných okolností.

Jelikož bylo krásné počasí, zastavili jsme se v Tišicích v obchůdku pro zmrzlinu nebo jinou dobrotu. Pár otrlých jedinců zvládlo tuto dlouhou cestu bez úhony i v pantoflích. Někteří z nás si cestu zpříjemňovali zpěvem a hudbou, ale hlavně jsme si společně povídali a nasmáli se. Během cesty jsme sportovali, něco se naučili a užili si i spoustu zábavy. Činnosti v přírodě se prostě podařily.

Emma T. a Simona H.

Žákyně 9.A

Obědy do škol II. , III., IV. - projekt středočeského kraje