Základní škola T. Stolzové

Kostelec nad Labem

Školní aktuality

ŽÁDOSTI O PŘESTUP

Dne 9. 5. 2022 byla naplněna kapacita školy od 1. 9. 2022. V současné době není možné povolit přestup dalších žáků.

Zvláštní zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2022/2023

Реєстрація для обов’язкового відвідування школи на 2022/2023 навчальний рік

Dle zákona č. 67/2022 sb. Lex Ukrajina ze dne 21. 3. 2022 vyhlašuje ředitelka Základní školy T. Stolzové Kostelec nad Labem ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS k povinné školní docházce, který proběhne dne 6. 6. 2022 od 10:00 - 17.00 v ředitelně školy.

K zápisu dle §2 zákona č. 67/2022 může podat pouze cizinec.

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění s výjimkou termínu konání podle § 34 odst. 2 a § 36 odst. 4 školského zákona určuje ředitelka školy tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

1. budou přijaté děti narozené v období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 s faktickým bydlištěm ve spádové oblasti školy (Kostelec nad Labem, Mratín)

Registrace je určena pro děti, jejichž rodičům (i dětem) byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

S sebou přineste:

  • vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR

  • doklad (pas) zákonného zástupce

  • rodný list dítěte (je-li k dispozici)K zápisu je nutné podat el. registraci zde.


Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. Lex Ukraine від 21 березня 2022 року оголошує директор Початкової школи імені Т. Столзової в Костелець-над-Лабем.

Тільки іноземець може подати заявку на реєстрацію відповідно до §2 Закону № 67/2022.

Відповідно до § 36 Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу) зі змінами, за винятком дати п. 2 § 34 та § 36 п. 4 Закону про освіту, директор школи визначає наступне критерії прийому


1. Приймаються діти, народжені в період з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року з фактичним проживанням на території школи (Костелец-над-Лабем, Мратін).

Реєстрація призначена для дітей, батькам (у тому числі дітям) надано тимчасовий захист у

зв’язку з війною в Україні.

Візьміть з собою:

  • Віза для перебування більше 90 днів для перебування в Чехії

  • Документ (паспорт) законного представника

  • Свідоцтво про народження дитини (за наявності)


Для реєстрації необхідно надіслати


Čokoládové štafety 1. stupně

Dne 12. dubna 2022 se po covidové odmlce opět konaly čokoládové štafety na naší škole. Na běžecké dráze mezi sebou poměřili své síly žáci jednotlivých ročníků. Sešlo se nás celkem 10 tříd. Počasí nám přálo a všichni soutěžili „fair play“. Při vyhlášení výsledků na všechny žáky čekala sladká odměna. Celé dopoledne jsme si všichni náramně užili. Foto zde

Den Země ve III.A

K oslavám celosvětového Dne Země patří ekologická výchova a aktivity spojené s ochranou přírody, zejména výsadba zeleně. Naše třída s podporou odboru životního prostředí a správy města Kostelce nad Labem zasadila na náměstí Pod Martinem šest okrasných keřů, které se v létě, kromě své estetické funkce, stanou také útočištěm hmyzu. Děkujeme všem, kdo nám pomohli projekt realizovat!

Žáci 3.A

Foto zde


Výsledky zápisu k PŠD pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dětí k povinné školní docházce

do 1. ročníku školního roku 2022/2023

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace, rozhodla svou ředitelkou v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace dle přiloženého seznamu pod přiděleným reg. číslem. Seznam přijatých zde.


Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce ale může o jeho vydání zažádat v ředitelně školy. Vydání rozhodnutí po předchozí tel. domluvě.

Toto rozhodnutí je zveřejněno na přístupném místě ve škole (vývěska na budově školy v ulici T. G. Masaryka 89), které je přístupné i mimo provozní dobu školy a zároveň na webových stránkách školy, www.zstskostelec.cz a to po dobu nejméně 15ti dnů od zveřejnění.


28. 4. 2022


Chlapci 4. a 5. ročníků vybojovali 1. místo ve vybíjené! Můžete je vidět v pořadu České televize Zprávičky na Déčku :-)Právě se hrají místní kola soutěže Asociace školních sportovních klubů ve vybíjené. Naši žáci se zúčastnili místního kola v Neratovicích, kde chlapci vybojovali krásné 1.místo a postoupili do okresního kola. Děvčata skončila na 2.místě.

Právě toto kolo soutěže s našimi žáky bylo zmíněno i v pořadu České televize Zprávičky na Déčku:

www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/222411000160423/


Uklízíme Česko!

Naše třída 3.A se zapojila do celonárodní akce Ukliďme Česko. Ve čtvrtek 31.3. jsme se vybavili pytli, rukavicemi a chňapkami a vydali jsme se uklízet k cyklostezce. Počasí se sice změnilo z jarního na zimní, ale nás hřál příjemný pocit, že zbavujeme přírodu plastových lahví, plechovek a dalších odpadků, které tam někdo „zapomněl“.


Hrajeme divadlo!

Protože epidemiologická situace na začátku pololetí nám nedovolila jet do divadla, udělali jsme si malý divadelní festival přímo ve třídě! A protože se výzev nebojíme, rozhodli jsme se dokonce, napsat si své vlastní scénáře. Pracovali jsme ve skupinkách, vymysleli jsme si příběh, zdramatizovali jej, vyrobili si loutky, masky i rekvizity a pak jsme divadélko zahráli spolužákům. Moc se nám to povedlo! Kdo ví, třeba se na nás jednou přijdete podívat do Národního☺

Žáci 3.A

fotky zde

Informace k zápisu do 1. ročníku

INFORMACE K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Zápis do 1. ročníku ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve středu 6. DUBNA 2022 od 14:00 do 18:00 v budově školy-ulice T. G. Masaryka čp. 89. (poslední v 17:45).

K zápisu je nutná ONLINE REGISTRACE - zde Registrace možná od 21. 3. 2022 do 5. 4. 2022

!! při žádosti o odklad vybírejte místnost: ŽÁDOST O ODKLAD!!!

Náhradní termín, pokud se ze závažných důvodů nemůžou zákonní zástupci dostavit, bude stanoven po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

1. budou přijaté děti s uděleným odkladem školní docházky pro šk. rok 2021/2022 a s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

2. budou přijaté děti narozené v období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

Dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) budou přednostně přijaty do budoucích 1. tříd děti ze spádové oblasti školy, kde mají TRVALÉ BYDLIŠTĚ.

U dětí, které nemají místo trvalého pobytu ve spádové oblasti školy, může ředitelka školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií jí stanovených k přijetí.

K ZÁPISU JE NUTNÉ DONÉST:

RODNÝ LIST DÍTĚTE

OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

  • VYTIŠTĚNOU, DOPLNĚNOU A PODEPSANOU ŽÁDOST

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je ideální, když tak učiní písemně v den zápisu, na který rovnou přinese doporučení z PPP či SPC a od dětského nebo odborného lékaře. O odklad povinné školní docházky je možné požádat nejpozději do 30. 4. 2022.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

V Kostelci nad Labem 10. 3. 2022

Mgr. Jaroslava Glaserová, ředitelka


LOGO_EUDAMUS.pdf

15. března 2022

Naše škola se účastní projektu EuDaMuS - Evropský den hudební výchovy

více informací zde

připojení na youtube kanál pro sledování zde

Vánoční posezení ve škole

Rok se s rokem sešel a opět se přiblížil čas všemi dětmi velmi očekávaný, čas Vánoc. I ve škole jsme si o pár dní dříve připomněli atmosféru u stromečku a společně se svými kamarády si děti užily poslední den ve škole v roce 2021. Vánoční stromeček do školní jídelny nám doravali manželé Kecovi, kterým tímto velmi děkujeme. Ač nejde o konec roku školního, bylo to symbolické ukončení roku kalendářního, ve třídách se svými vánočními stromečky. Možná i trochu nadějný bude pro nás nadcházející rok. O poznání lepší, než poslední dva roky. Školní prostředí je v souvislosti s koronavirem pro všechny velmi náročné. Věříme, že brzy budeme moci opět učit tak jak jsme byli zvyklí, a že společně budeme moci opět cestovat, poznávat spoustu nového i mimo školu za zcela běžných podmínek, bez jakéhokoliv omezení.

I vám všem přejeme tímto spoustu radostných a úspěšných dnů, pevné zdraví a odvahu do nadcházejícího roku 2022.


Za tým pedagogů Radka Kostková

foto zde

Adaptační kurz žáků 6. ročníku.

Pořádání seznamovacích a adaptačních kurzů se stalo v Česku již standardem. Většina nejen základních škol této možnosti s radostí využívá. Nejde však v žádném případě o prodlužování volna, ale o důležitou součást hlubšího poznání kolektivu a stmelování dětí, které se ocitly v nové situaci. A tou je v šestém ročníku přestup na vyšší úroveň vzdělávání.

Pojem adaptace značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám a prostředí, což právě s přechodem na druhý stupeň úzce souvisí. Změna stupně vzdělávání s sebou nese množství výrazných změn a v našem případě se jednalo nejen o posílení nových třídních kolektivů, ale také o seznámení každé třídy se svou novou třídní učitelkou.

Druhý stupeň znamená pro děti z prvního stupně mnoho nových požadavků, nové sociální prostředí, mnoho nových učitelů a velké množství nových a starších spolužáků. Všechny tyto změny se navíc odehrávají ve velmi citlivé fázi psychického vývoje, kdy se děti mění na dospívající jedince, a to je sama o sobě dost náročná životní etapa.

Adaptační kurz tedy určitě smysl má. V našem případě se letos jednalo o krátkodobý pobyt v hotelu na Benecku. Rychle nám ubíhal čas a mnoho připravených aktivit a nápadů se nám ani nepodařilo realizovat. Jakoby čas zrychlil najednou své tempo. Bylo to však pár skvělých dnů, které jsme si společně s dětmi užili. S jistotou si takový pobyt rádi zopakujeme na konci jara, pokud situace dovolí.


A jak si „adapťák“ užily děti?


Eliška Nevrklová ze 6.B se nám svěřila se svými dojmy: „Nejvíce se mi líbila diskotéka, túry a společenské hry. Na hotelu se mi také velmi líbilo. Byly tam moc milí lidé, jídlo bylo také moc dobré a nešetřili na porcích. Měli jsme také moc hezký výhled z pokoje. Se spolubydlícími to bylo také super.“

Ella Henzselová, žačka z 6.B, pak adaptační pobyt popsala takto:


nejlepší adaptační kurz na světě...

Na adaptační kurz jsme vyrazili s naší novou třídou a třídní učitelkou na začátku října. Původně jsme byly na prvním stupni dvě různé třídy, které na druhém stupni promíchali. Adaptační kurz se tedy pořádal, abychom se lépe poznali.

Vyrazili jsme autobusem od školy a celou cestu jsme hladověli, protože nám pan řidič autobusu zakázal konzumaci svačin od maminek a tatínků. Asi si myslel, že jsme čuníci a zaneřádili bychom mu autobus.

Ubytováni jsme byli v hotelu Top Benecko, který je v našich nejvyšších horách Krkonoších. Na pokoji jsem spala jen s holkami z naší třídy. Po výletech na čerstvém vzduchu se spalo velmi dobře.

Jídlo bylo pro mne těžko stravitelné (i můj táta a sestra vaří lépe).

První noc jsme koukali na pohádku, ale kluci dělali „blbosti“, tak jsme šli brzy spát. Druhou noc jsme měli diskotéku. Musím říct, že bylo velmi záživné koukat na své spolužáky, jak tančí. Večerku jsme měli v 10 hodin.

Nachodili jsme okolo 16 kilometrů, až nás bolely nohy, ale stejně bychom se všichni domluvili, že to byl náš nejlepší zážitek z tohoto roku.

Užili jsme si spoustu zábavy a máme mnoho zážitků a hodně jsme se spřátelili s novými dětmi.Dopravní výchova na naší škole

Po loňském velmi komplikovaném období distanční výuky jsme se letos opět mohli vrátit k plnohodnotné výuce dopravní výchovy na 1. i 2. stupni a začít opět seznamovat děti s pravidly silničního provozu a bezpečnosti.

Děti jsou nejohroženějšími účastníky silničního provozu, a proto se je snažíme včas seznamovat s možnými riziky i pravidly pohybu na veřejných komunikacích, a to jak teoreticky, tak prakticky. Prvky dopravní výchovy prolínají všemi vyučovacími předměty v průběhu celého školního roku.

Při činnostech v přírodě si během září všichni žáci prověřili znalosti dopravních předpisů, poznávání značek a řešení křižovatek úměrně svému věku.

Prvňáci a druháci nasedli i do autíček a na improvizovaném dopravním hřišti v tělocvičně projížděli křižovatkami, zastavovali u semaforu, dávali přednost v jízdě a v roli chodců se učili správně přecházet po přechodu.

Do čtvrtých a pátých tříd v říjnu a listopadu docházel ing. Polách, lektor Besip. Ve dvou devadesátiminutových blocích se zaměřil na teoretickou přípravu, kterou budou děti potřebovat při jarních zkouškách malých cyklistů.

Naše děti se též zúčastnily celostátní výtvarné soutěže na téma „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Do uzávěrky tohoto čísla nebyly bohužel výsledky známy, ale doufám, že v soutěži uspějeme.

JR


Konečně na exkurze, výlety a do divadel!

V rámci projektu “Poznáváme náš kraj” jsme navštívili naše okresní město Mělník a byli jsme mile překvapeni, co všechno se ve městě nachází.

Nejvíce nás zaujalo mělnické podzemí, Kostnice spolu s chrámem sv. Petra a Pavla a krásný rozhled z mělnické věže. U soutoku jsme se nasvačili a hádali, která řeka je Labe a která Vltava. Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani na výbornou cukrárnu.

Výlet se nám moc líbil.

Teď se zase těšíme na koncert The Cello Boys, který máme naplánovaný v divadle v Horních Počernicích.


žáci V. B

Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,


dle § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlašuje ŘŠ na dny 25. 10. a 26. 10. 2021 ředitelské volno.


Ředitelka školy rozhodla na základě doporučení KHS ohledně ochrany zdraví a skutečnosti, že čtvrtiny tříd naší školy se týká karanténa z důvodu výskytu osob pozivitních na COVID-19 v těchto třídách. Zároveň z personálních důvodů.


Současně v této době bude ze stejných důvodů přerušen provoz školní družiny.


Děkujeme za pochopení

Den Evropských jazyků - projektový den

Projekt „Evropský den jazyků“


Dne 24. září 2021 proběhlo na naší škole projektové vyučování pod názvem „Evropský den jazyků“, který měl žákům hravou formou rozšířit kulturní a jazykové znalosti a také jim napomoci v orientaci v evropském jazykovém prostředí. Letošní projekt škola proto pojala trochu netradičně. Kromě výstavy jazykových učebnic datovaných od roku 1958 až do současnosti a dne plného her, proběhla i beseda se zahraničními studenty z organizace AFS. Naši žáci tak prožili obohacující den, plný zábavy a nových poznatků o evropském regionu.

V první části projektového dne měli žáci splnit několik úkolů. Prvním z nich bylo vyhledat a naučit se z osmi zvolených evropských jazyků základní slovíčka pro orientaci v čase a prostoru. Tato slova se mělo snažit zapamatovat pět vybraných zástupců z každé třídy. Na konci projektového dne pak tito zástupci soutěžili za svou třídu v tom, kdo si pamatuje nejvíce nových slov.

V další aktivitě se žáci seznamovali se specifiky jednotlivých evropských zemí. Každá třída si vylosovala jeden stát z osmi nabízených. Žáci následně tvořili jazykové bubliny, na které bylo možné rychle a jednoduše odpovídat, a díky nimž mohli také konverzovat. Na závěr žáci vytvořili pro danou zemi reklamní plakát o tom, co jejich vybraná země může nabídnout, čím se pyšní a proč bychom si právě tuto zemi měli zvolit jako cílové místo naší návštěvy. Pracovali jsme s informacemi jako jsou zvláštnosti a zajímavosti vybraného státu, atraktivní místa, počet obyvatel, převládající počasí, nejteplejší a nejchladnější období v roce, měna nebo aktuální cena letenky. Naši deváťáci měli tak možnost uplatnit v plné míře svou vlastní fantazii a kreativitu. Dlužno říct, že jejich výsledná úloha byla připravená s pečlivostí, která si zaslouží obdiv.

Během projektového dne se také měli možnost žáci seznámit i s jazykem znakovým a předvedli nám ve výsledku velmi kvalitní ukázku krátkých komunikačních frází.

Kromě práce na vlastních projektech se žáci účastnili besedy se zahraničními studenty organizace AFS. Jedná se o mezinárodní nevládní a neziskovou společnost, která organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání našich i zahraničních studentů z mnoha koutů světa. Studenti jsou v naší zemi ubytovaní v hostitelských rodinách na ročním studijním programu. Naši školu letos při příležitosti projektového dne navštívilo pět cizojazyčných studentů, kteří si pro žáky připravili prezentace o jejich rodné zemi a předvedli nám, jak jsou po půlročním pobytu v ČR zdatní v češtině. Největší úspěch sklidil student z Thajska.

Mnozí žáci naší školy se se studenty AFS spřátelili a někteří zůstali i po projektovém dni v kontaktu. Kdo ví, třeba někteří z nich budou v příštích letech hostitelskými sourozenci, nebo dokonce sami využijí této možnosti mezikulturního programu. Snad se nám podařilo u některých žáků prolomit jazykové bariéry a vzbudit ještě větší zájem o studium nejen evropských jazyků.

Za organizátory projektového dne připravila Radka KostkováČinnosti v přírodě

Činnosti v přírodě 10. 9. 2021

V pátek se celá škola kvůli nahlášenému výpadku proudu nemohla učit v budově, a tak jsme vyrazili do přírody. Děti z prvního stupně šly na krátkou procházku po Kostelci a my, jako druhý stupeň, jsme absolvovali dvanácti kilometrovou trasu vedoucí podél Labe do Tišic a lesem jsme se pak vraceli zpátky.

Po cestě jsme plnili předem připravené úkoly, vyplňovali test z první pomoci a dopravní výchovy, rozhodovali o obsahu evakuačního zavazadla a řešili situace vzniklé za mimořádných okolností.

Jelikož bylo krásné počasí, zastavili jsme se v Tišicích v obchůdku pro zmrzlinu nebo jinou dobrotu. Pár otrlých jedinců zvládlo tuto dlouhou cestu bez úhony i v pantoflích. Někteří z nás si cestu zpříjemňovali zpěvem a hudbou, ale hlavně jsme si společně povídali a nasmáli se. Během cesty jsme sportovali, něco se naučili a užili si i spoustu zábavy. Činnosti v přírodě se prostě podařily.

Emma T. a Simona H.

Žákyně 9.A

Obědy do škol II. , III., IV. - projekt středočeského kraje