Školní jídelna

Provozovatelem školní jídelny je Jídelna na MarjánceProvozní řád školní jídelny ZŠ v Kostelci nad Labem

od 1. 9. 2021

1. Ve školní jídelně se mohou stravovat všichni žáci Základní školy T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace a její zaměstnanci.

2. Školní jídelna je v provozu ve školním roce mimo všechny školní prázdniny a svátky v pondělí až pátek od 11.45 do 13.45 hod (poslední výdej). Dohled nad nezletilými strávníky zajišťují pedagogové. Vstup do budovy je uzamčen.

3. Obědy ve školní jídelně se skládají z polévky, hlavního chodu a nápoje. 

Ceny za celý oběd činí:

Velikost porce je určená věkem dítěte, kterého dosáhne do konce školního roku, tj. do 31. 8.

4. Stravné lze platit v hotovosti v kanceláři Jídelny na Marjánce (budova ZŠ v Kostelci nad Labem, náměstí Komenského 289, vstup vraty napravo od autobusové zastávky), a to v pracovní dny od 6:30 do 12:00 hod, nejpozději poslední den běžného měsíce na měsíc následující, nebo převodem na účet.

k 15. dni běžného měsíce na následující měsíc. Po připsání platby na účet strávníka je dle výše zůstatku na účtu automaticky přihlášena strava na celý měsíc dopředu. Je možné stravovat se pouze některé dny v měsíci.

5. Při výdeji obědů se strávník identifikuje bezkontaktním čipem (130,- Kč) nebo kartou (od 09/2021 již není v prodeji). Čip lze zakoupit v kanceláři Jídelny na Marjánce. V případě, že strávník při výdeji neprokáže, že má stravu zaplacenou, dostane pouze polévku, nebo vyplní tzv. STVRZENKU a dostane celé jídlo.

6. V jídelně ZŠ je zřízen objednávkový terminál, kde si strávníci mohou prostřednictvím identifikační karty nebo čipu objednat/odhlásit jídlo na následující dny. Návod na obsluhu objednávkového terminálu je přímo v jídelně.

7. Přihlásit nebo odhlásit obědy lze v kanceláři Jídelny na Marjánce v pracovní dny od 6:30 do 12:00 hod – osobně i telefonicky na čísle 722 081 324. Přihlásit/odhlásit stravu na následující den lze pouze do 12:00 hod běžného pracovního dne. V případě neplánované absence (nemoc) lze neodhlášený oběd vyzvednout ve výdejně školní jídelny v čase od 11:00 do 11:15 hod. Zaměstnanci jídelny oběd vydají do zde zakoupených jednorázových obalů. Toto platí pouze pro první den neplánované absence. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

8. Veškeré změny stravování (odhlášky, přihlášky) lze provádět i elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace strava.cz. Přihlásit/odhlásit stravu na následující den je možno provést pouze do 12:00 hod běžného pracovního dne. Aktivace stravy.cz a přihlašovací údaje jsou k vyzvednutí v kanceláři Jídelny na Marjánce. Součástí aplikace Strava.cz je také přehledný informační servis pro rodiče: jídelní lístek na aktuální týden, potvrzení objednávky, informace o stavu účtu, měsíční přehledy, upozornění na nevyzvednutou stravu. Aktualizace dat se provádí každý pracovní den v 6:30 hod, 12:00 hod a 14:00 hod.

9. V den ředitelského volna se zaměstnanci ZŠ stravují ve školní jídelně za obvyklých podmínek. Žákům budou automaticky obědy odhlášeny. Žáky, kteří budou ve školní družině, přihlásí rodiče na oběd v kanceláři Jídelny na Marjánce.

10. Přeplatky na stravném se vrací po ukončení školního roku ke konci měsíce července na bankovní účet evidovaný na účtu strávníka.

11. Případné připomínky je možno řešit osobně v kanceláři Jídelny na Marjánce.

Gabriela Lecková, vedoucí ŠJ