Školská rada

Školská rada byla zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon,

e-mail: zskostelec.skolskarada@gmail.com

Školská rada se vyjadřuje k návrhům vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních plánů školy, projednává návrh rozpočtu, projednává inspekční zprávy, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy, podává návrh na odvolání ředitele a podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Funkční období 7/2021 - 7/2024


Zástupci zřizovatele :

Ing. Miroslav Okluský

Vladimír Těšínský

Ing. Jan Havlík, Ph.D.

Zástupci zákonných zástupců :

PharmDr. Šárka Ulrichová

Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.

Mgr. Klára Haberhauerová

Zástupci pedagogů :

Mgr. Lenka Terbr

Mgr. Bc. Jiří Kaplan

Bc. Lenka Benešová 

Zápis z jednání ŠR

srpen 2021:

Zápis z jednání ŠR 2021-08-30.pdf

listopad 2021:

Zápis z jednání ŠR 2021-11-01.pdf

duben 2022 :

Zápis z jednání ŠR 2022-04-11.pdf

březen 2023 :  

Zápis z jednání ŠR 2023-03-16.pdf