GDPR

GDPR - Ochrana osobních údajů

Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpravidla zpracovává osobní údaje těchto subjektů: žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců, a to ze tří důvodů: zákonný důvod, oprávněný zájem správce nebo na základě informovaného souhlasu subjektu.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontakt na jmenovaného pověřence školy: poverenec@kostelecnlab.cz, tel: 607 04 25 37