Organizace šk. roku

Organizace školního roku 2021/2022

Prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021neděle 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny pro okres Mělník : 7. - 13. února 2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022, pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Termín třídních schůzek:

2. 9. 2021 - 1., 4. a 6. ročník 16:30

15. 9. 2021 - 2., 3., 5., 7., 8. a 9. ročník (1. st. 16:30; 2. st. 17:30)

16. 11. 2021 - 1. st. 16:30, 2. st. 17:30

13. 4. 2022 - 1st. 16:30, 2. st. 17:30

Individuální TS dle potřeb TU příp. vyučujících


+ individuální třídní schůzky dle potřeb třídního učitele

Časový plán vyučovacích hodin:

Hodina

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 10.55 - 11.40

5. 11.50 - 12.35

6. 12.45 - 13.30

7. 13.35 - 14.20

8. 14.30 - 15.15