Podpora žákům

Přijímací zkoušky

Testy z ČJ pro 9. roč. k procvičení zdarma na čeština.cz

Specifické poruchy učení

Pod pojem specifická porucha učení (SPU), ale také vývojová porucha učení můžeme zahrnout celou skupinu poruch a dysfunkcí, které jsou příčinou výukových obtíží dítěte ve škole. Odborně se jim říká dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie. Odhaduje se, že v populaci je 4-5% jedinců, trpících některou z těchto poruch, vyšší procento výskytu je u chlapců. 

DYSLEXIE