Žádosti 

 formuláře ke stažení

uvolnění žáka z vyučování


jednodenní:

vícedenní:

zadost_uvolneni jednodenní.pdf
zadost_uvolneni vícedenní.pdf

*Jednodenní uvolnění je možné oznámit elektronicky přes omluvení absence v el. žákovské knížce - BAKALÁŘI

žádost o uvolnění z TV  

uvolnění z TV - žádost.docx

žádost o přestup

žádost o přestup.pdf

K žádosti o přestup zákonný zástupce přikládá ke kontrole údajů:

Jak podat žádost:

Žádosti o přestup od 1. 9. 2023 jsou přijímány od května 2023 z důvodu nedostatečné kapacity budoucího šestého ročníku. Po ukončení zápisu do 1. tříd a ukončeného přijímacího řízení na víceletá gymnázia, kdy bude známa volná kapacita v budoucích 6. třídách a v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona bude moci ředitelka školy rozhodnout o přestupu žáka. Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy - Kostelec nad Labem, Mratín. Žádosti jsou přijímány do 31. 5. 2023. Poté bude vydáno rozhodnutí.