Dokumenty ke stažení

Žádost o uvolnění z vyučování

zadost_uvolneni.doc

Žádost o uvolnění z TV

uvolnění z vuky tv.docx

žádost o přestup

žádost o přestup.pdf

Žádosti o přestup od 1. 9. 2022 jsou vyřizovány z důvodu nedostatečné kapacity budoucího šestého ročníku po ukončení zápisu do 1. tříd a ukončeného přijímacího řízení na víceletá gymnázia, kdy bude známa volná kapacita v budoucích 6. třídách a v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona budou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, bude moci ředitelka školy rozhodnout o přestupu žáka.

ŽÁDOSTI O PŘESTUP

Dne 9. 5. 2022 byla naplněna kapacita školy od 1. 9. 2022. V současné době není možné povolit přestup dalších žáků.