Zápis do 1. ročníku

přijatí k PŠD od šk. roku 2022/20223:

seznam přijatých.pdf

Zápis do první třídy

Zápis k PŠD proběhne ve středu 6. 4. 2022 14:00 – 18:00

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do konce dubna.

Pro vyplnění žádosti a registraci klikněte na baner "Online zápis do školy" v horní části této stránky

Po vyplnění registrace si stáhněte žádost.

Co je třeba s sebou k zápisu přinést ?

 • občanský průkaz

 • rodný list dítěte

 • vytištěnou a podepsanou žádost

 • pro odklad PŠD ještě doporučení lékaře a doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC, ...)


Virtuální zápis na zkoušku klikni na obrázek

Co by mělo dítě před vstupem do školy vědět ?

 • mělo by znát svoje jméno a příjmení

 • poznat barvy - červenou, zelenou, žlutou, modrou, hnědou, oranžovou a černou

 • zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku

 • nakreslit obrázek

 • samostatně a srozumitelně odpovídat na otázky kladené učitelkou

Jaké pomůcky dítě potřebuje do I.třídy ?

 • kufřík 30×20 cm, do něho: nůžky, vodovky + kelímek na vodu, plochý a kulatý štětec, hadřík, modelínu, lepidlo, igelitový ubrus na lavici, lahvičku tuše a modrého inkoustu, voskovky, suché pastelky.

 • do šatny: přezůvky se světlou podrážkou,cvičky a cvičební úbor

 • do školní tašky: pastelky,tužky č.2,desky na sešity

 • do třídy: ručník s poutkem,desky na písmena+papírová písmena desky na číslice+papírové číslice,podložku na modelování A4

všechny věci podepište

Seznam ke stažení zde