Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ T. Stolzové
ZŠ T. StolzovéKostelec nad Labem

Kritéria přijetí k PŠD do 1. ročníku od školního roku 2024/2025

zápis

Ředitelka školy stanovila kritéria přijetí dětí k PŠD do 1. ročníku od školního roku 2024/2025

Kritéria přijetí k PŠD do 1. ročníku od školního roku 2024/2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 462.17 kB

REGISTRACE K ZÁPISU A DALŠÍ INFORMACE ZDE 

Registrace bude spuštěna 20. 3. 2024 v 8:00 a ukončena 2. 4. 2024 v 8:00

Pro rodiče žádající o odklad PŠD:

pokud bude dostatečný počet dětí s doporučeným odkladem PŠD a doporučením pro přípravný ročník, škola od září požádá o otevření přípravného ročníku. Do přípravného ročníku je nutné mít doporučení ze ŠPZ a musí být naplněn minimální počet 10 žáků.


Něco málo o ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem

Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace nese čestné jméno operní pěvkyně 19. století, Terezy Stolzové, která je rodačkou našeho města.

Škola sídlí ve třech budovách. V roce 2020 postavilo město Kostelec nad Labem novou přístavbu s velkými prostory, kmenovými třídami, odbornými učebnami (jazykové, přírodovědná, dílny, knihovna), velkou jídelnou a šatnou. Jsme úplná základní škola  v současnosti s 22 třídami v devíti ročnících. Ve škole máme také školní družinu, ve které je šest oddělení. Škola má  dvě velká víceúčelová hřiště a dvě rekreační zahrady.

Dbáme na zdravý tělesný i duševní rozvoj každého žáka, k výuce tak patří neodmyslitelně pobyt na čerstvém vzduchu, a to i o velké přestávce, kterou žáci 1. st. tráví na zahradách školy za téměř každého počasí (vyjma silného deště, větru a mrazu). Je běžné, že během týdne žáci, zvláště na prvním stupni, jdou i několikrát na vycházku nebo tráví vyučovací hodinu ve venkovních prostorách školy. Stavíme na profesní a lidské poctivosti, vytrvale jdeme za kvalitou. Snažíme se vytvářet bezpečný a svobodný prostor k sebevyjádření. Ve výuce klademe důraz na činnostní učení, kritické myšlení, zážitkovou pedagogiku a další inovativní vzdělávání. Vedeme žáky k samostatnosti. V nižších ročnících vycházíme co nejvíce z přirozenosti dětí. Systematicky budujeme základy, na kterých stavíme ve vyšších ročnících. Od první třídy si děti osvojují základy projektového řízení.

 Od třetí třídy žáci přebírají více odpovědnosti za své učení. Podporujeme je v rozvoji klíčových kompetencí. V 5. ročníku děti procházejí externím ověřováním znalostí v národním testování společností SCIO.

Na 2. stupni stavíme na základech budovaných na 1. stupni. Žáci mají mimo jiné možnost v každém ročníku 2. stupně výběru jednoho volitelného předmětu, který mohou v pololetí změnit. Přebírají větší odpovědnost za své učení. Kolem jasné organizační struktury se mohou svobodně a individuálně rozvíjet v oblastech svého zájmu. Vedeme je k realizaci projektů s přesahem za hranice školy a k aktivnímu zapojení do rozvoje místní komunity​. V 8. a 9. třídě nabízíme dostatek času na uvědomění si směru dalšího rozvoje.

 Kariérové poradenství je samozřejmostí. V 9. třídě mají žáci prostor pro přípravu na specifika přijímacích zkoušek. Připravujeme pro ně přijímačky nanečisto (zdarma). V 7. a 9. ročníku žáci procházejí externím ověřováním znalostí v národním testování společností SCIO.

Škola se od roku 2017 soustředí na inkluzivní vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními I. - III. stupně. Máme tak vytvořený ucelený systém podpory. V současné době na škole působí 10 asistentek pedagoga. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, kde působí školní psycholog, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně a metodička sociálně nežádoucích jevů.

 

Od roku 2018 systematicky digitalizujeme. Žákovské knížky, třídní knihy, korespondence se zákonnými zástupci, vyzvedávání dětí ze ŠD a jiné vedeme elektronicky a online. Žáci ve výuce na obou stupních hojně využívají digitální zařízení - tablety, chromebooky, školní PC.

Standardním vybavením na naší škole jsou interaktivní tabule ve všech učebnách připojené k internetu a školní wifi. Máme dvě  učebny s výukovým softwarem pro podporu výuky cizích jazyků. Na jazyky jsou děleny všechny skupiny žáků, i ty, které mají méně jak 25 žáků ve třídě.

Od září 2022 vyučujeme novou informatiku od 4. do 9. ročníku také v půlených skupinách. Zaměřujeme se na informativní myšlení i robotiku. Na škole se  od 3. ročníku vyučuje anglický jazyk, od 7. ročníku pak ještě jazyk německý. Plánujeme zařadit do nabídky další jazyk, a to jazyk francouzský tak, aby měli žáci v 7. ročníku na výběr. Součástí školního vzdělávacího programu je také  polytechnické vzdělávání, ve kterém seznamujeme žáky s pěstitelstvím a pracemi v dílnách. Žáci pravidelně vyjíždějí do divadel, na exkurze, ozdravné pobyty nebo školy v přírodě. Pořádáme plavecký výcvik, lyžařský výcvik a kurz vodní turistiky.

Udržujeme vzájemnou komunikaci a dobré vztahy. Klademe důraz na partnerství: žák - učitel - rodič. Věříme, že naše škola má našim žákům co nabídnout.

Přílohy

Kritéria přijetí k PŠD 2024-2025.docx.pdf

Kritéria přijetí k PŠD 2024-2025.docx.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 462,17 kB

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Projekty

Lokace
nahoru