Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem

Školní aktuality

Vyhlášení ředitelského volna 27. 9. 2021

13. září

Vážení rodiče,

dne 27. 9. 2021 vyhlašuji pro žáky dle odst. 2 §24 zák. č. 561/2004 Sb. - Školský zákon, volný den - Ředitelské volno.

Žáci 1. st. mají možnost přihlásit se na tento den do ŠD, jejíž provoz bude od 6:00 - 16:30. Přihlášku dostanou žáci 1. st. od své TU. Vyplněné je nutné donést zpět do školy nejpozději 20. 9. 2021. V případě malého zájmu o ŠD v tento den může být provoz školní družiny přerušen.

Mgr. J. Glaserová, DiS.​

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině 2021/2022

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině naleznete zde. Seznam je rovněž vyvěšen ve ŠD na budově čp. 289.
Začátek školního roku 2021/2022

24. srpna

Vážení rodiče, milí žáci,

dne 1.9. 2021 zahájíme společně ve vašich třídách nový školní rok 2021/2022. Vzhledem k protiepidemiologickým nařízením nás čeká trojí testování. Pevně doufáme, že jsme všichni zdraví a nebude nutné další testování. Výuka prozatím bude probíhat normálně, od 1. 9. do 3. 9. bude zkrácené vyučování. Provoz ŠD bude beze změn, jelikož vzhledem k organizaci ŠD nelze doporučení dodržet.

Zahájení školy bude v 8:00. Žáci 1. ročníku budou mít zahájení školního roku na zahradě za budovou čp. 89 (vchod železnými vraty vedle budovy). Zde budou děti s rodiči přivítání a poté si děti paní učitelky vyzvednou a odvedou do jejich tříd, kde je seznámí se třídou, jejich místem, ... .

Žáci 3. ročníku přicházejí do budovy na nám. Komenského 288 vchodem pro žáky. V budově se stejně jako ostatní žáci orientují pomocí orientačních šipek případně se doptají dohlížejících pedagogů na chodbách, kde najdou svou třídu. Ta je ve druhém patře nové budovy.

Oraganizace:

středa 1. 9.

Třídnické hodiny

Konec vyučování

  1. ročník 8:45 - 9:00

  2. - 5. ročník 11:40 - 12:00

6. - 9. ročník 12:00 - 12:30

Screeningové testování

Dle pokynů MŠMT po příchodu do třídy proběhne testování žáků antigeními testy. Testování proběhne samotestem. (V případě, že ministerstva změní podmínky a žáci by se museli testovat i v dalších termínech, tedy po 9. 9., oslovili bychom opět specializovanou odběrovou laboratoř. Pokud se podmínky nezmění, zůstane škola u samotestů). 1. ročníky se budou testovat až 2. září, první vyučovací hodinu. U testování žáků 1. , 2. a 3. ročníku může být, po dohodě s vyučujícím, jeden ze zákonných zástupců.

Další testování proběhne 6. 9. a 9. 9. vždy první vyučovací hodinu.

V případě, že rodiče nesouhlasí s testováním svého dítěte, sdělí toto škole písemně. Žák pak bude muset dle nařízení ministra nosit ochranu úst po celou dobu výuky, nesmí se účastnit TV probíhající v tělocvičně a nesmí zpívat.

Testovaní žáci; očkovaní žáci; žáci, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění COVID-19, nosí ochranu úst ve společných prostorách školy (chodby, jídelna (kromě sezení u stolu), šatny, wc).

čtvrtek 2. 9.

Třídnické hodiny

konec vyučování:

  1. ročník 10:00

  2. - 5. ročník 11:40

6. - 9. ročník 12:35

Třídní schůzky rodičů:

1., 4. a 6. ročník od 16:30

pátek 3. 9.

Výuka podle rozvrhu, zkrácené vyučování

konec vyučování

  1. ročník 11:00

  2. - 5. ročník 11:40

6. - 9. ročník 12:35


Od 6. 9. 2021 výuka ve všech ročnících podle rozvrhu.

10. 9. 2021 projektový den - činnosti v přírodě. V

konec vyučování:

  1. - 5. roč. - 11:40

6. - 9. roč. - 12:35

Přihlašování žáků do ŠD

24. srpna

Vážení rodiče, žádosti k přihlášení dítěte do ŠD můžete podávat:

od 23. 8. do 25. 8. v kanceláři školy vždy od 8:00 do 14:00 u paní asistentky J. Pekové.

Od 26. 8. do 1. 9. 2021 od 8:00 do 14:00 u vedoucí ŠD p. Z. Susové ve ŠD 1. odd.

Přihlašování do školní jídelny

24. srpna

Přihlásit své dítě k odběru jídel můžete od 30. 8. do 3. 9. denně od 6:30 do 12:00 ve škole v provizorní kanceláři jídelny (stará školní jídelna pod školní družinou), vchod přes školní dvůr.


Obědy do škol II. - III. - projekt středočeského kraje