Základní škola T. Stolzové

Kostelec nad Labem

Školní aktuality

Informace k antigennímu screeningovému testování žáků

leden 2022

priloha_982682035_0_1221_testování_leták_pro_rodiče_A4.pdf
PF 2022

Vánoční posezení ve škole

Rok se s rokem sešel a opět se přiblížil čas všemi dětmi velmi očekávaný, čas Vánoc. I ve škole jsme si o pár dní dříve připomněli atmosféru u stromečku a společně se svými kamarády si děti užily poslední den ve škole v roce 2021. Vánoční stromeček do školní jídelny nám doravali manželé Kecovi, kterým tímto velmi děkujeme. Ač nejde o konec roku školního, bylo to symbolické ukončení roku kalendářního, ve třídách se svými vánočními stromečky. Možná i trochu nadějný bude pro nás nadcházející rok. O poznání lepší, než poslední dva roky. Školní prostředí je v souvislosti s koronavirem pro všechny velmi náročné. Věříme, že brzy budeme moci opět učit tak jak jsme byli zvyklí, a že společně budeme moci opět cestovat, poznávat spoustu nového i mimo školu za zcela běžných podmínek, bez jakéhokoliv omezení.

I vám všem přejeme tímto spoustu radostných a úspěšných dnů, pevné zdraví a odvahu do nadcházejícího roku 2022.


Za tým pedagogů Radka Kostková

foto zde

Provoz školní družiny o vánočních prázdninách

Z důvodu velmi nízkého zájmu o ŠD v době vánočních prázdnin, ředitelka školy přerušuje v době vánočních prázdnin provoz ŠD. Provoz ŠD bude opět zahájen 3. 12. 2022

Ředitelské volno 21. 12. a 22. 12. 2021

Dle § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlašuje ŘŠ na dny 21. 12. a 22. 12. 2021 ředitelské volno.


Ředitelské volno je vyhlášeno z organizačně technických, personálních a epidemiologických důvodů.


V obou dnech proběhne ve škole a ve školní družině:

- revize požárního zabezpečení včetně oprav,

- revize a seřízení interaktviních tabulí ve třídách,

- generální úklid školy spojený s dezinfekcí všech prostor školy a to jak mokrou cestou tak ozonizací, zvláště pak společných prostor jako jsou chodby, šatny, ... které nelze dezinfikovat ozónem za běžného provozu školy. (třídy jsou ozonizovány pravidelně každý týden) Pro mokrou cestu použijeme nově zakoupený čistící stroj.


Současně v této době bude ze stejných důvodů přerušen provoz školní družiny.


Děkujeme za pochopení

Desatero doporučení pro veřejnost skupiny MESES

Adaptační kurz žáků 6. ročníku.

Pořádání seznamovacích a adaptačních kurzů se stalo v Česku již standardem. Většina nejen základních škol této možnosti s radostí využívá. Nejde však v žádném případě o prodlužování volna, ale o důležitou součást hlubšího poznání kolektivu a stmelování dětí, které se ocitly v nové situaci. A tou je v šestém ročníku přestup na vyšší úroveň vzdělávání.

Pojem adaptace značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám a prostředí, což právě s přechodem na druhý stupeň úzce souvisí. Změna stupně vzdělávání s sebou nese množství výrazných změn a v našem případě se jednalo nejen o posílení nových třídních kolektivů, ale také o seznámení každé třídy se svou novou třídní učitelkou.

Druhý stupeň znamená pro děti z prvního stupně mnoho nových požadavků, nové sociální prostředí, mnoho nových učitelů a velké množství nových a starších spolužáků. Všechny tyto změny se navíc odehrávají ve velmi citlivé fázi psychického vývoje, kdy se děti mění na dospívající jedince, a to je sama o sobě dost náročná životní etapa.

Adaptační kurz tedy určitě smysl má. V našem případě se letos jednalo o krátkodobý pobyt v hotelu na Benecku. Rychle nám ubíhal čas a mnoho připravených aktivit a nápadů se nám ani nepodařilo realizovat. Jakoby čas zrychlil najednou své tempo. Bylo to však pár skvělých dnů, které jsme si společně s dětmi užili. S jistotou si takový pobyt rádi zopakujeme na konci jara, pokud situace dovolí.


A jak si „adapťák“ užily děti?


Eliška Nevrklová ze 6.B se nám svěřila se svými dojmy: „Nejvíce se mi líbila diskotéka, túry a společenské hry. Na hotelu se mi také velmi líbilo. Byly tam moc milí lidé, jídlo bylo také moc dobré a nešetřili na porcích. Měli jsme také moc hezký výhled z pokoje. Se spolubydlícími to bylo také super.“

Ella Henzselová, žačka z 6.B, pak adaptační pobyt popsala takto:


nejlepší adaptační kurz na světě...

Na adaptační kurz jsme vyrazili s naší novou třídou a třídní učitelkou na začátku října. Původně jsme byly na prvním stupni dvě různé třídy, které na druhém stupni promíchali. Adaptační kurz se tedy pořádal, abychom se lépe poznali.

Vyrazili jsme autobusem od školy a celou cestu jsme hladověli, protože nám pan řidič autobusu zakázal konzumaci svačin od maminek a tatínků. Asi si myslel, že jsme čuníci a zaneřádili bychom mu autobus.

Ubytováni jsme byli v hotelu Top Benecko, který je v našich nejvyšších horách Krkonoších. Na pokoji jsem spala jen s holkami z naší třídy. Po výletech na čerstvém vzduchu se spalo velmi dobře.

Jídlo bylo pro mne těžko stravitelné (i můj táta a sestra vaří lépe).

První noc jsme koukali na pohádku, ale kluci dělali „blbosti“, tak jsme šli brzy spát. Druhou noc jsme měli diskotéku. Musím říct, že bylo velmi záživné koukat na své spolužáky, jak tančí. Večerku jsme měli v 10 hodin.

Nachodili jsme okolo 16 kilometrů, až nás bolely nohy, ale stejně bychom se všichni domluvili, že to byl náš nejlepší zážitek z tohoto roku.

Užili jsme si spoustu zábavy a máme mnoho zážitků a hodně jsme se spřátelili s novými dětmi.Dopravní výchova na naší škole

Po loňském velmi komplikovaném období distanční výuky jsme se letos opět mohli vrátit k plnohodnotné výuce dopravní výchovy na 1. i 2. stupni a začít opět seznamovat děti s pravidly silničního provozu a bezpečnosti.

Děti jsou nejohroženějšími účastníky silničního provozu, a proto se je snažíme včas seznamovat s možnými riziky i pravidly pohybu na veřejných komunikacích, a to jak teoreticky, tak prakticky. Prvky dopravní výchovy prolínají všemi vyučovacími předměty v průběhu celého školního roku.

Při činnostech v přírodě si během září všichni žáci prověřili znalosti dopravních předpisů, poznávání značek a řešení křižovatek úměrně svému věku.

Prvňáci a druháci nasedli i do autíček a na improvizovaném dopravním hřišti v tělocvičně projížděli křižovatkami, zastavovali u semaforu, dávali přednost v jízdě a v roli chodců se učili správně přecházet po přechodu.

Do čtvrtých a pátých tříd v říjnu a listopadu docházel ing. Polách, lektor Besip. Ve dvou devadesátiminutových blocích se zaměřil na teoretickou přípravu, kterou budou děti potřebovat při jarních zkouškách malých cyklistů.

Naše děti se též zúčastnily celostátní výtvarné soutěže na téma „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Do uzávěrky tohoto čísla nebyly bohužel výsledky známy, ale doufám, že v soutěži uspějeme.

JR


Konečně na exkurze, výlety a do divadel!

V rámci projektu “Poznáváme náš kraj” jsme navštívili naše okresní město Mělník a byli jsme mile překvapeni, co všechno se ve městě nachází.

Nejvíce nás zaujalo mělnické podzemí, Kostnice spolu s chrámem sv. Petra a Pavla a krásný rozhled z mělnické věže. U soutoku jsme se nasvačili a hádali, která řeka je Labe a která Vltava. Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani na výbornou cukrárnu.

Výlet se nám moc líbil.

Teď se zase těšíme na koncert The Cello Boys, který máme naplánovaný v divadle v Horních Počernicích.


žáci V. B

Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,


dle § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlašuje ŘŠ na dny 25. 10. a 26. 10. 2021 ředitelské volno.


Ředitelka školy rozhodla na základě doporučení KHS ohledně ochrany zdraví a skutečnosti, že čtvrtiny tříd naší školy se týká karanténa z důvodu výskytu osob pozivitních na COVID-19 v těchto třídách. Zároveň z personálních důvodů.


Současně v této době bude ze stejných důvodů přerušen provoz školní družiny.


Děkujeme za pochopení

Provoz ŠD o podzimních prázdninách přerušen

Z důvodu velmi malého zájmu o ŠD v době podzimních prázdnin bude provoz školní družiny ve dnech 27. 10. a 29. 10. přerušen.

Den Evropských jazyků - projektový den

Projekt „Evropský den jazyků“


Dne 24. září 2021 proběhlo na naší škole projektové vyučování pod názvem „Evropský den jazyků“, který měl žákům hravou formou rozšířit kulturní a jazykové znalosti a také jim napomoci v orientaci v evropském jazykovém prostředí. Letošní projekt škola proto pojala trochu netradičně. Kromě výstavy jazykových učebnic datovaných od roku 1958 až do současnosti a dne plného her, proběhla i beseda se zahraničními studenty z organizace AFS. Naši žáci tak prožili obohacující den, plný zábavy a nových poznatků o evropském regionu.

V první části projektového dne měli žáci splnit několik úkolů. Prvním z nich bylo vyhledat a naučit se z osmi zvolených evropských jazyků základní slovíčka pro orientaci v čase a prostoru. Tato slova se mělo snažit zapamatovat pět vybraných zástupců z každé třídy. Na konci projektového dne pak tito zástupci soutěžili za svou třídu v tom, kdo si pamatuje nejvíce nových slov.

V další aktivitě se žáci seznamovali se specifiky jednotlivých evropských zemí. Každá třída si vylosovala jeden stát z osmi nabízených. Žáci následně tvořili jazykové bubliny, na které bylo možné rychle a jednoduše odpovídat, a díky nimž mohli také konverzovat. Na závěr žáci vytvořili pro danou zemi reklamní plakát o tom, co jejich vybraná země může nabídnout, čím se pyšní a proč bychom si právě tuto zemi měli zvolit jako cílové místo naší návštěvy. Pracovali jsme s informacemi jako jsou zvláštnosti a zajímavosti vybraného státu, atraktivní místa, počet obyvatel, převládající počasí, nejteplejší a nejchladnější období v roce, měna nebo aktuální cena letenky. Naši deváťáci měli tak možnost uplatnit v plné míře svou vlastní fantazii a kreativitu. Dlužno říct, že jejich výsledná úloha byla připravená s pečlivostí, která si zaslouží obdiv.

Během projektového dne se také měli možnost žáci seznámit i s jazykem znakovým a předvedli nám ve výsledku velmi kvalitní ukázku krátkých komunikačních frází.

Kromě práce na vlastních projektech se žáci účastnili besedy se zahraničními studenty organizace AFS. Jedná se o mezinárodní nevládní a neziskovou společnost, která organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání našich i zahraničních studentů z mnoha koutů světa. Studenti jsou v naší zemi ubytovaní v hostitelských rodinách na ročním studijním programu. Naši školu letos při příležitosti projektového dne navštívilo pět cizojazyčných studentů, kteří si pro žáky připravili prezentace o jejich rodné zemi a předvedli nám, jak jsou po půlročním pobytu v ČR zdatní v češtině. Největší úspěch sklidil student z Thajska.

Mnozí žáci naší školy se se studenty AFS spřátelili a někteří zůstali i po projektovém dni v kontaktu. Kdo ví, třeba někteří z nich budou v příštích letech hostitelskými sourozenci, nebo dokonce sami využijí této možnosti mezikulturního programu. Snad se nám podařilo u některých žáků prolomit jazykové bariéry a vzbudit ještě větší zájem o studium nejen evropských jazyků.

Za organizátory projektového dne připravila Radka KostkováČinnosti v přírodě

Činnosti v přírodě 10. 9. 2021

V pátek se celá škola kvůli nahlášenému výpadku proudu nemohla učit v budově, a tak jsme vyrazili do přírody. Děti z prvního stupně šly na krátkou procházku po Kostelci a my, jako druhý stupeň, jsme absolvovali dvanácti kilometrovou trasu vedoucí podél Labe do Tišic a lesem jsme se pak vraceli zpátky.

Po cestě jsme plnili předem připravené úkoly, vyplňovali test z první pomoci a dopravní výchovy, rozhodovali o obsahu evakuačního zavazadla a řešili situace vzniklé za mimořádných okolností.

Jelikož bylo krásné počasí, zastavili jsme se v Tišicích v obchůdku pro zmrzlinu nebo jinou dobrotu. Pár otrlých jedinců zvládlo tuto dlouhou cestu bez úhony i v pantoflích. Někteří z nás si cestu zpříjemňovali zpěvem a hudbou, ale hlavně jsme si společně povídali a nasmáli se. Během cesty jsme sportovali, něco se naučili a užili si i spoustu zábavy. Činnosti v přírodě se prostě podařily.

Emma T. a Simona H.

Žákyně 9.A

Obědy do škol II. , III., IV. - projekt středočeského kraje