Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ T. Stolzové
ZŠ T. StolzovéKostelec nad Labem

Informace ke stávce 27. 11. 2023

stávka 27. 11.

Se stávkou sympatizujeme, ale škola zůstává v den stávky OTEVŘENÁ a žáci se učí v běžném režimu.

Originál dopisu s podpisy zaměstnanců školy (578.41 kB)

Stanovisko zaměstnanců školy ke stávce

 

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás jménem všech zaměstnanců naší školy informovat o postoji zaměstnanců k  výstražné stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz ve školství.

Plně souhlasíme s požadavky českomoravské odborové organizace, která má naši plnou podporu. I přesto jsme se rozhodli, že v tento den školu neuzavřeme, i když bychom na to z níže popsaných důvodů měli nezpochybnitelné právo. Nechceme však v žádném případě poškodit to nejcennější a nejslabší, co máme, a to jsou děti, o které jde v této stávce prioritně.

 

Dovolím si naše důvody k podpoře stávky vyjádřit:

 

V polistopadovém období prošlo naše školství mnoha změnami, s každou další vládou, s každým dalším ministrem školství “přišly nové změny” znemožňující klidnou koncepční práci všech zaměstnanců školství.

 Co se dlouho neměnilo a zůstávalo stejné, bylo podfinancování školství, nízké platy učitelů a nedůstojné platy provozních zaměstnanců.

 V posledních letech konečně začaly výdaje do školství růst, platy učitelů se dostaly na i nad úroveň průměrných platů, začaly se zvyšovat i platy nepedagogů. Výdaje státu do školské kapitoly překročily 4% HDP a umožnily nastartovat nutné změny, které měly garantovat, že národ, který dal světu Komenského, nebude hrát v oblasti vzdělanosti podřadnou roli.

 

Všechny tyto pozitivní změny jsou však kroky současné vlády ohroženy!

 

Proč by stávku měli podpořit nejen všichni zaměstnanci školství, ale také veřejnost, rodiče dětí školou povinných, ale i dětí na středních školách?

Protože současná vláda svými kroky hazarduje s budoucností národa.

Investice do vzdělání je investicí do našich dětí, do budoucnosti, proto vždy byla, je a bude tou nejlepší investicí!

Vyspělé státy Evropy toto vědí, a proto je všude jinde školství prioritou a ročně do školství putuje nemalá částka ze státního rozpočtu.

Ti nahoře dobře vědí, že: "Vzdělaný národ se nikdy nenechá zotročit!"

Proč mají jít do stávky všichni zaměstnanci školství?

• Ač bylo opakovaně deklarováno, že školství je vládní prioritou, v reálu dochází ke snižování objemu prostředků do školství, místo aby rostl k cílovým 5 % HDP, klesá, směřuje pod 4% HDP, což negativně ovlivní celý resort, všechny jeho oblasti a povede k poklesu úrovně vzdělanosti.

 

• V kapitole školství chybí 10 mld., aby bylo možné vše garantované a plánované naplnit.

 

• Úspornými kroky jde vláda proti své vlastní vládní Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, ve výdajích do školství se dostáváme hluboko pod průměr OECD, měla by tedy veřejnosti přiznat, že od této strategie upouští, neboť naplnit její obsah a cíle při úsporách nelze!

 

• Vláda zaváděné úsporné kroky – nejen směrem ke kapitole školství - nekonzultovala ani s odbornou veřejností, ani se sociálními partnery, zcela je obešla, jejich varovné hlasy o dopadech úsporných kroků neslyšela, ignorovala, o úsporných krocích rozhodla „od stolu“.

 

• Vláda by měla přiznat, že školství není její prioritou (což odporuje předvolebním slibům), že nemá prostředky na realizaci své vlastní STRATEGIE, nemá prostředky na pokračování nastartované INKLUZE. MĚLA BY ZAČÍT ŘÍKAT VEŘEJNOSTI, UČITELŮM, ŽÁKŮM A JEJICH RODIČŮM PRAVDU!

 

• Dlouho připravovaná, odborníky a učitelskou veřejností připomínkovaná reforma financování regionálního školství, tzv. PHmaxy – maximální počet hodin, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu, má být od vládního stolu bez jakékoli debaty z úsporných důvodů výrazně upravena, což pro základní i střední školy výrazně zhorší podmínky pro žáky i učitele, povede ke snižování úrovně vzdělávacího procesu - omezování dělení, inovativních metod výuky, volitelných předmětů, omezení podpůrných opatření (nebude z čeho platit šk. psychology a spec. pedagogy apod.). Ze ZŠ budou přicházet mnohem hůře připravení žáci, kteří si s sebou na SŠ přinesou i své neřešené problémy.

Pro ZŠ je to o 6 % méně, což konkrétně pro naši školu znamená, že nebude možné uskutečnit a dále uskutečňovat již nastartované inovativní vzdělávání, půlení tříd na menší skupiny (AJ, NJ, Pč, IF, ČJ v 9. ročníku, …), snížení počtu volitelných předmětů pro žáky na 2. st.,  plánovaná výuka v tandemu, nemožnost rozšířit nabídku výuky jazyků o další cizí jazyk, nemožnost zahájit výuku AJ od 1. ročníku a mnoho dalšího, co připravujeme na následující období. Zbystřit by měli rovněž rodiče žáků 9. ročníku. Pro střední školy se chystá snížení PH max o 15 %!!! Dle slov kolegů ředitelů ze SŠ to pro ně reálně znamená snížit počet hodin odborných předmětů, odborného výcviku, volitelných předmětů, propouštění odborníků.

 

 

• Vláda rozdělila pedagogy na dvě kategorie. V té první jsou učitelé, na které se vztahuje zákonná garance 130% a (v roce 2024 by to reálně mělo být 113%). Ve druhé jsou psychologové, speciální pedagogové, vychovatelé, asistenti pedagoga, na které se tato garance nevztahuje, jejich platy se mají v roce 2024 dokonce snížit o 2 %!!!

Je naprosto nepřípustné pedagogické pracovníky dělit do kategorií a tím rozdělovat pedagogické sbory. Škola musí fungovat dle hesla mušketýrů: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Absence jednoty negativně ovlivní klima školy. Špatné vnitřní klima se promítne do vzdělávacího procesu, pocítí to žáci i veřejnost, promítne se to do jejich hodnocení školy.

 

• Pozice asistentů jsou ohroženy, neboť nárůst nákladů na pokrytí INKLUZE vzrostl. S růstem počtu inkludovaných žáků došlo k přílivu asistentů do škol. Naše škola má v současné době 10 AP a přes 80 žáků, kteří mají přiznané podpůrné opatření 2. nebo 3. stupně. Stát však na ně není ochoten uvolnit potřebné prostředky, mají být zaplaceni z jiných zdrojů, z nadtarifních složek učitelů (složka určená pro osobní ohodnocení, třídnictví, funkční příplatky, …) . Tím stát opět staví proti sobě učitele a ostatní pedagogy.

 

Pozn.: Ze 40 000 nových pedagogických pracovníků, kteří v posledních dvou letech přibyli do školství, tvoří drtivou většinou asistenti. Jestliže dnes ministr školství hovoří o nutné redukci pedagogických pozic, pedagogů je údajně moc, hovoří o asistentech, neboť většinu nových pozic obsadili asistenti. Učitelé řady předmětů stále chybí (6 000). Chce tato vláda v projektu INKLUZE vůbec pokračovat? Podotýkám, že na naší škole pracujeme s INKLUZÍ velmi intenzivně a přináší to své ovoce.

 

Největší podraz od vlády vnímáme v už tak mizerném financování nepedagogických pracovníků ve školství - provozní zaměstnanci, hospodářky, ekonomky, ICT pracovníci, školníci, uklízečky.

• Jejich ostudně nízké platy mají klesnout ještě o 2 procenta! Reálně už nyní některé pozice pracují za minimální mzdu

• 8 000 neobsazených míst má být zrušeno. Jde o pozice, které školy nedokáží obsadit kvůli nízkým platům. Prostředky, které na tato místa dostávají - jde o půl úvazky, čtvrt úvazky, které se nedají reálně kvůli nízkému ohodnocení obsadit (např. práci pro 5,75 uklízeček musí zvládat pět ), používají ředitelé na navýšení platů těch, kteří na těchto pozicích pracují.

Umíte si představit, že denně uklízíte 1000m2 nejen zametením a vytřením podlah, ale také utřením všech ostatních povrchů - stoly, židle, parapety, skříně, dezinfekce toalet, umyvadel, dlaždiček, … počet metrů se okamžitě zvícenásobuje, a to za minimální mzdu?

• Platy pro 9 000 nepedagogických pracovníků nejsou pro rok 2024 finančně pokryty vůbec. Pokud přičteme 8 000 neobsazených pozic, chybí finanční pokrytí pro 17 000 nepedagogů.

 

Proč podporuji stávku já, ředitelka školy?

• Nemohu a nechci se ztotožnit s diskriminačním rozdělením pedagogů na dvě kategorie a s  výrazně nižším ohodnocením „druhé kategorie“.

• Potřebuji více než kdy jindy šk. psychologa, speciální pedagogy, vychovatele, asistenty pedagogů, potřebujeme jejich pozice a potřebuji na ně dostávat peníze, nemohu akceptovat, abych peníze na ně musela hledat a brát třeba na úkor učitelů (nárůst počtu žáků s podpůrnými opatřeními, žáků s psychickými problémy, dle výzkumů až 40% dnešních dětí trpí psychickými problémy, které výrazně ovlivňují jejich vývoj a vzdělávání).

• Pro rozvoj školy, její vybavenost, zavádění inovativních forem výuky, udržení stability a kvalifikovanosti sboru  potřebuji jistotu dostačujícího finančního zajištění provozu školy.

• Nelíbí se mi nesystematické zavádění změn, nelíbí se mi, že ministerstvo rozhoduje o nás bez nás.

• Nedokážu akceptovat to, že nastávající vládní škrty poškodí vládní strategii vzdělávání STRATEGIE 2030+ a ve svém důsledku na vládní “šetření” doplatí naše děti.

 

Prosím vyslechněte, proč byste vy měli podpořit stávku

• Protože investice do dětí, do vzdělání, do budoucnosti je ta nejlepší investice.

• Protože když nebudeme podporovat vzdělanostní ekonomiku,budeme závislí na montovnách, které mají časově omezenou životnost.

•To, co věděl T. G. Masaryk už za první republiky, jsme zapomněli:

Malý národ musí být vzdělaný, právě ve vzdělání je jeho budoucnost!  Bez vložených prostředků nelze dosáhnout vzdělanosti národa. Několik vzdělaných jedinců národ nezachrání. V počtu vysokoškoláků na počet obyvatel jsou za námi v Evropě údajně jen Rumunsko a Albánie.

 

Proč jdou 27. 11. do celodenní stávky pouze školské odbory?

• Protože mezi všemi odborovými svazy (zastupujícími především dělníky, pracující ve státních i soukromých firmách, policisty, lékaře, hasiče), bychom jako zaměstnanci dlouhodobě podceňovaného státního sektoru byli při hodinové stávce jen jedním z účastníků víceméně symbolického protestu a nikdo, nikdo by na naše problémy, připomínky a požadavky nezareagoval nijak výrazněji než nějakým nezávazným příslibem. Vždyť již nyní ministr Stanjura o připravovaném protestu pohrdavě hovoří jako o akci, kterou chce Středula nechat zapomenout na svou neúspěšnou prezidentskou kandidaturu.

• Celodenní protest již nyní školské odbory zviditelnil, ukázal, že školští pracovníci dokáží zvednout hlavu a hlas. Veřejnost se dozvěděla, jak úsporná opatření zasáhnou celý školský resort, jak negativně zasáhnou školy, žáky, studenty, ovlivní vzdělanost národa. Lze věřit, že si větší část veřejnosti uvědomí a pochopí, že tato stávka je především o jejich dětech a jejich budoucnosti.

 Za důležité považujeme v neposlední řadě i to, že svou účastí ve stávce či její podporou učíme naše žáky důležitým sociálním kompetencím a kompetencím pro demokratickou kulturu.

27. 11. 2023 zůstane naše škola pro děti otevřená a nebudeme jim bránit ve vzdělávání. Vzdělání je pro ně to nejcennější, co si do života odnášejí, a jediné, co jim nikdo nemůže vzít. Tento dopis a infografika včetně informací ČMOS budou vyvěšené na dveřích školy a na webových stránkách.

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že i Vy podpoříte výstražnou stávku Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Přílohy

Stanoviskostavka_23112023123530.PDF

Stanoviskostavka_23112023123530.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 578,41 kB

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Projekty

Lokace
nahoru